Egedal-flertal for økologisk bortforpagtning

KORT NYT21. DEC 2020 15.42

EGEDAL: Et flertal i byrådet i Egedal har besluttet, at fremtidig bortforpagtning af kommunal landbrugsjord skal være økologisk. Der er tale om arealer, der tilsammen udgør 120 hektar.

Af administrationens indstilling fremgår, at kommunen har en generel interesse for bæredygtighed, netop er tilmeldt "Giftfri kommune", der indebærer, at der ikke må anvendes pesticider på kommunale arealer, og at kommunen er frontløber på BNBO (Boringsnære Beskyttelsesområder).

Ole B. Hovøre (V) stillede forgæves et ændringsforslag om, at bortforpagtning enten kunne foregå økologisk eller som konventionelt og pesticidfrit landbrug. Men det samlede ikke flertal. For det økologiske stemte S, K, SF, Lokallisten Ny Egedal og løsgængeren Jacob Peter Loessl med i alt 13 stemmer. Imod stemte V, DF og LA med i alt syv stemmer. Rikke Mortensen (R) var fraværende.

ka

https://www.dkteknikogmiljoe.dkartikel/egedal-flertal-for-oekologisk-bortforpagtning