DK Teknik

Esbjerg i ny dialogform om de største landbrug

ESBJERG: Udvalget for plan og miljø i Esbjerg har nu sammen med landbruget etableret et dialogforum, der skal behandle naboproblemer, trafik og luftforurening omkring udvidelser på de allerstørste dyrehold, så konflikter kan tages i opløbet, oplyser netavisen rykindribe.

Der, hvor dialogforum skal træde til, er i tilfælde, hvor der er tale om dyrehold med et produktionsareal på 6.000 kvadratmeter eller mere, og hvor der er tale om et bebyggelsesareal på fem hektar eller mere. Producenten eller dennes konsulent skal fremover tage kontakt til kommunen ved starten af ansøgningen, så det kan drøftes, hvordan naboer og andre kan blive orienteret om sagen.

Udvalget, der har forberedt dialogforum, rummer borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), formand for udvalget for plan og miljø, Karen Sandrini (S) og næstformand i udvalget, Kurt Bjerrum (V), repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening, repræsentanter fra otte store husdyrbrug og repræsentanter fra Teknik & Miljø.

ka

https://www.dkteknikogmiljoe.dkartikel/esbjerg-i-ny-dialogform-om-de-stoerste-landbrug