DK Teknik
Færre grusgrave og mere genanvendelse
Fremover skal de enkelte råstofgrave graves færdige, før der etableres nye.
Foto: Casper Dalhoff, Ritzau Scanpix

Sjællands råstofplan:
Færre grusgrave og mere genanvendelse

20 pct. af Region Sjællands råstofforbrug skal senest i 2032 komme fra genanvendte materialer.

SJÆLLAND: Region Sjælland har vedtaget en ny råstofplan, hvor der er fokus på genanvendelse og på først at udlægge nye graveområder, når eksisterende råstofgrave er tømt, oplyser regionen.

Med den nye plan reducerer regionen de områder, hvor fremtidens råstofgrave kan ligge. Planen lægger også op til, at der skal graves færdigt i de eksisterende råstofgrave for at mindske generne fra råstofgravene.

- Udlægget af nye graveområder er mindsket med ca. 40 pct. siden 2008, og interesseområderne for grus og sten reduceret med hele 60 pct. siden 2016. Den udvikling vil vi fortsætte, så der ikke graves unødigt mange steder på én gang til gene for naboer og natur. Desuden fortsætter arbejdet med at få en statslig kompensationsordning for naboer til råstofgrave, siger Peter Jacobsen (DF), formand for Udvalget for Regional Udvikling. 

Som noget nyt er der en målsætning om, at 20 pct. af regionens råstofforbrug senest i 2032 skal komme fra genanvendte materialer. Det er nødvendigt, hvis forsyningen af råstoffer skal kunne følge med efterspørgslen, blandt andet til byggeriet af Femern-forbindelsen, den ny Storstrømsbro og sygehusbyggeri.

- Vores råstoffer er knappe og ikkefornybare ressourcer. Hvis ikke vi tænker os godt om, vil vi i Region Sjælland inden for en årrække være tørlagt for sten, sand og grus. Det vil få alvorlige konsekvenser for samfundets byggerier og infrastruktur, siger Jens Ravn (V), næstformand i udvalget. 

Læs mere om Råstofplan 2020.

ka

https://www.dkteknikogmiljoe.dkartikel/faerre-grusgrave-og-mere-genanvendelse