DK Teknik

Færre og større affaldskurve skal gøre livet svært for skraldefugle

Der bliver længere mellem affaldskurvene nogle steder i København, men flere af kurvene bliver til gengæld større og med låg.

KØBENHAVN: Hver femte af de klassiske københavneraffaldskurve vil i løbet af i år og 2021 blive skiftet ud med en større, firkantet model ved navn pizzakurve, oplyser kommunen. I alt 842 ud af hovedstadens godt 5.400 affaldsspande blive taget ned og erstattet med 339 større affaldskurve.

Flere af kurvene bliver til gengæld større og med låg, så det bliver sværere for fugle at fiske affald op.

- Vi kigger ikke kun på, hvor affaldskurvene står, men også på, hvordan og hvor meget, de bliver brugt. Selvom der vil være færre affaldskurve i byen fremover, forventer jeg, at borgerne samlet set vil opleve, at det er nemmere at komme af med affaldet, og at de ikke så ofte møder en propfyldt affaldskurv - særligt i de dele af byen, hvor affaldstrykket er størst, som fx Indre By og brokvartererne, fortæller enhedschef Jakob Hjuler Tamsmark.

Alene i Indre By, hvor der er mest tryk på bylivet, vil 120 københavnerkurve blive udskiftet med større affaldskurve. Derudover kommer ti affaldscontainere, der hver kan rumme det samme som ti københavnerkurve. 

Kommunen kan årligt spare ca. 2,3 mio. kr. på denne udskiftning, der vil betyde, at der med udgangen af 2021 er ni pct. færre affaldskurve. Til gengæld vil den samlede affaldskapacitet være forøget med 7 pct.

De nye affaldskurve har flere fordele: Dels er overdækkede, så fugle får sværere ved at pille affald op. Erfaringen viser, at overdækkede kurve fremstår renere og kræver færre afvaskninger. Og så kan de større kurve tømmes vha. maskiner, hvilket er en stor hånd til arbejdsmiljøet.

ka

 

https://www.dkteknikogmiljoe.dkartikel/faerre-og-stoerre-affaldskurve-skal-goere-livet-svaert-for-skraldefugle