Fra 2021 skal et opsamlingsbassin ved Fredtofteparken bremse overløb til Doktorens bugt og Farum Sø, når det regner.
Foto: Thomas Halvor Jensen, Furesø Kommune

Furesø vil nu bremse overløb af kloakvand i badesø

Fra 2021 skal et opsamlingsbassin bremse overløb til Doktorens bugt og Farum Sø, når det regner.
8. JAN 2021 10.15

FURESØ: Udsigten for de næste mange år lyder på klimaforandringer med ekstra store regnmængder, så Furesø Kommune forbereder sig nu på med en ny spildevandsplan, der skal sikre et rent vandmiljø og kloaksystemer, der kan håndtere vandmængderne.

Nogle større projekter sættes allerede i gang i 2021. Det gælder et nyt og større bassin til opsamling af vand ved Fredtofteparken. Bassinet skal stoppe for overløb ved Doktorens Bugt og forbedre vandkvaliteten i Farum Sø, ligesom Ravnehusbassinet i Hareskovby bliver renoveret, så lugtgenerne bliver mindsket.

Den nye plan er også startskuddet til mere detaljerede planer for, hvordan regn- og spildevand skal håndteres. Regn- og overfladevand skal først og fremmest holdes på egen grund, hvis nedsivningsforholdene tillader det.

- Regnvandet skal så vidt muligt blive lokalt, og spildevandet ledes bort på en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Det vil også betyde, at overløb fra kloaksystemet til søer og åer fremover blive begrænset, understreger Lene Munch-Petersen (S), formand i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, der suppleres af næstformand Øjvind Vilsholm (EL):

- Den nye spildevandsplan er startskuddet til en bedre spildevandshåndtering i kommunen, så grundvand, badevand, vandløb og naturområder bliver påvirket så lidt som muligt af spildevand. Energiforbruget i vores spildevandshåndtering vil blive mindre og løsningerne vil fremover være mere klimasikre. De overløb, som vi har set eksempelvis ved Doktorens bugt, skal stoppes. Vi skal have miljørigtige og bæredygtige løsninger, som passer til de enkelte bydele.

ka

https://www.dkteknikogmiljoe.dkartikel/furesoe-vil-nu-bremse-overloeb-af-kloakvand-i-badesoe