Borgmester Michael Ziegler (K) underskriver European Circular Cities Declaration.
Foto: Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup forpligter sig til at fremme cirkulær økonomi  

Kommunen er partner i EU-projektet CityLoops, der arbejder på at fremme cirkulær økonomi i mellemstore byer på tværs af Europa
25. SEP 2020 11.35

Høje-Taastrup har som en af de første kommuner i Europa underskrevet en ny aftale om at udnytte jordens ressourcer bedre – kommunen har særlig fokus på at genanvende byggematerialer og jord fra større bygge- og anlægsprojekter. 

Høje-Taastrup er partner i EU-projektet CityLoops, der arbejder på at fremme cirkulær økonomi i mellemstore byer på tværs af Europa. Cirkulær økonomi handler om at udnytte jordens ressourcer bedre, og CityLoops har særlig fokus på at genanvende byggeaffald, jord og organisk affald. 

Høje-Taastrup har som en af de første kommuner i Europa underskrevet aftalen. Dermed forpligter Høje-Taastrup sig til at opstille mål for cirkulær økonomi, at gennemføre indsatser for at nå målene og årligt afrapportere, hvor langt man er nået. 

Genbrug af beton

Høje-Taastrup Kommune er allerede godt i gang med både at genanvende byggematerialer fra nedrivninger i nye byggerier og mindske mængden af jord, der flyttes i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.

Fx er betonen fra viadukterne over den tidligere Blekinge Boulevard blevet knust og brugt som underlag til nye veje i Høje Taastrup C, ligesom betonen fra de nedrevne boligblokke i Taastrupgård skal bruges som underlag til veje i Høje Taastrup C og ved det nye børne- og kulturhus.  

I 2018 anslog Region Hovedstaden, at der kun er råstoffer som fx grus nok i hovedstadsområdet til de næste 10 års forbrug. 

Udfordringen med at genanvende byggematerialer er, at mange led skal falde på plads – fx materialernes kvalitet og mulighederne for afsætning.  

ka

https://www.dkteknikogmiljoe.dkartikel/hoeje-taastrup-forpligter-sig-til-at-fremme-cirkulaer-oekonomi