DK Teknik
Naboer til energianlæg får betaling for at droppe indsigelser
Uffe Bro (S) bryder mig ikke om selskabernes praksis, da den efter hans mening kortslutter den demokratiske proces.
Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Naboer til energianlæg får betaling for at droppe indsigelser

Helt lovlig fremgangsmåde, siger firma og brancheforening. Ikke ordentligt, siger udvalgsformand i Vesthimmerland Uffe Bro (S), der kalder metoden "lovlig bestikkelse".
3. NOV 2020 11.20

VESTHIMMERLAND: Ved et projekteret solcelleanlæg ved Aars er det tidligere i Nordjyske kommet frem, at firmaet bag - European Energy - træffer aftaler med naboer, der indebærer pengebeløb. Aftaler, der samtidig forpligter naboerne til at afstå fra at gøre indsigelser mod planen, når den skal myndighedsgodkendes.

Som flere andre steder er naboer bekymrede for det nye naboskab - i dette tilfælde vil anlægget brede sig over 116 hektar, der grænser op til en ådal beskyttet af EUs Natura 2000-fredning, og resten ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som særlig værdifuldt landskab.

Tilbuddet om aftale og penge, før projektet er kommet i gang, er der flere naboer, der finder uetisk og usmageligt. Det gælder naboer, som selv har takket nej til en aftale. 

Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, forklarer over for avisen, at fremgangsmåden er lovlig, når der er tale om en aftale mellem et privat firma og en borger, men "at hvis der blev givet penge til kommunen, ville det være bestikkelse".

Til DK Nyt skriver Thomas Beck Sørensen, der er kommunikationschef ved European Energy, at der for det første er kommet regler, der berettiger naboer inden for 200 meter til kompensation for værditabet. Han forklarer ydermere, at reglerne åbner for en hurtig afklaring, hvis parterne kan blive enige. En hurtig aftale kan rumme betaling for værditab og salgsoption af ejendommen.

Helt frivilligt

Dansk Energis branchechef for VE, Vedvarende Energi, Kristine van het Erve Grunnet, kommenterer over for DK Nyt: 

- Vi kan ikke udtale os om enkelte selskabers mulige aftaler med naboer til vedvarende energianlæg. Men det er generelt fuldt lovligt at indgå civilretlige aftaler med naboer til VE-anlæg, og også helt frivilligt, om naboer ønsker at indgå sådanne aftaler. 

Uffe Bro (S), der er formand for Udvalget for Teknik og Miljø i Vesthimmerlands Kommune, er også på det rene med, at det både er normalt og lovligt at betale for, at personer ikke indgiver indsigelser. Men han skriver til DK Nyt:

- Jeg bryder mig ikke om denne praksis, da den kortslutter den demokratiske proces. Hvis det er lovligt, vil jeg kalde det “lovlig bestikkelse”. Det er efter min opfattelse OK at betale for gener, som aktiviteten påfører andre, men det er umoralsk at have et system, hvor den, der har penge nok, kan købe sig til andres tavshed. Det er ikke ordentlighed. Det er i højeste grad uordentligt!

Ikke yderligre kompensation

Udtrykket "lovlig bestikkelse" falder Thomas Beck Sørensen for brystet:

- Jeg synes, at det er problematisk, at vi bliver beskyldt for bestikkelse, når vi egentlig bare prøver at følge hensigten med loven. Der er tale om en håndsrækning til de borgere, der ikke ønsker at vente på, at Taksationsmyndighederne træffer deres afgørelse. Og som en naturlig del af den aftale, skriver vi, at man ikke kan klage over projektet efterfølgende med henblik på at få yderligere kompensation. Det betyder jo ikke, at de ikke må gå ud og tale om projektet og forholde sig kritisk til dets placering, omfang etc. De kan bare ikke forvente at få yderligere kompensation.

Han oplyser, at European Energy har præsentere fire naboer for aftaler, deraf har én skrevet under. Og han vender sagen om:

- Hvis ikke vi fulgte lovens hensigt og ikke tilbød forlig. Det vil da være langt mere kritisabelt.

Det hører med til historien, at solcellerne skal stilles op på jord, der ejes af en lokalpolitiker, Henrik Dalgaard (K), der som landmand er medejer af I/S Fuglsang. Dalgaard sidder i Teknik- og Miljøudvalget, hvor han er inhabil i behandlingen af denne sag.

https://www.dkteknikogmiljoe.dkartikel/naboer-til-energianlaeg-faar-betaling-for-at-droppe-indsigelser