Rohde Nielsen A/S vinder udbud med kystbeskyttelse

De statslige midler til kystbeskyttelsen blev fordoblet til godt én milliard kroner i perioden 2020-24. Opgaven har været i EU-udbud og vinderen af den femårige kontrakt er nu fundet.
30. APR 2020 15.24

Kystbeskyttelsen langs den jyske vestkyst fik en gevaldig saltvandsindsprøjtning, da midlerne til kystbeskyttelse på finansloven blev fordoblet til godt én milliard kroner i perioden 2020-2024.

Uden en massiv investering ville staten og de vestjyske kommuner se ind i et scenarie, hvor havet hvert år ville æde løs af vestkysten, og værdier for mange milliarder kroner ville være i fare for at gå tabt, hvis havet bryder igennem klitterne til de bagvedliggende, lavtliggende områder.

Nu har opgaven, som ud over statslig kystbeskyttelse også omfatter oprensning i visse havne og sejlløb, været i EU-udbud, og vinderen af den omfattende anlægsopgave er fundet. Der var fire internationale tilbudsgivere, som alle lå tæt. Den danske entreprenørvirksomhed Rohde Nielsen A/S vandt opgaven med det billigste tilbud og skal dermed stå for opgaven i fem år, oplyser Kystdirektoratet.

- Vi har haft en vigtig samfundsopgave i EU-udbud, og jeg er meget tilfreds med forløbet, og at vi nu har fundet en samarbejdspartner for de næste fem år. Klimaforandringerne og havstigninger sætter os under pres, og derfor giver det ro i maven at vide, at den opgave ligger i gode hænder, så vi også fremover kan sikre de danske kyster, når vejret viser tænder, siger kystdirektør i Kystdirektoratet Merete Løvschall.

Sikrer vigtig infrastruktur

Opgaven, som Rohde Nielsen A/S nu har vundet, går kort fortalt ud på at vedligeholde dybden i havne og sejlrender, blandt andet i Esbjerg Havn og Limfjorden, og beskytte kyststrækninger langs de mest udsatte dele af vestkysten ved hjælp af sandfodring. Der skal pumpes store mængder sand ind på kysterne, så havet æder af det tilførte sand i stedet for af kysten. Beregninger viser, at der over de kommende fem år skal sandfodres med op mod 19 mio. kubikmeter sand.

Opgaven er ikke fremmed for Rohde Nielsen A/S, som ligeledes vandt udbuddet i 2013 og har varetaget opgaven for perioden 2014-2019.

  • Staten medfinansierer kystbeskyttelse gennem en fællesaftale med fire kommuner: 110 km mellem Lodbjerg til Nymindegab på den jyske vestkyst med Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommune.
  • Staten medfinansierer også tre mindre fællesaftaler:
    - 4,6 km ved Skagen med Frederikshavn Kommune, 1,1 km ved Lønstrup med Hjørring Kommune og 5,6 km ved Blåvand med Varde Kommune

Staten bidrager i de kommende fem år årligt med gennemsnitligt 184,6 mio. kroner til kystbeskyttelsen på de fire aftalestrækninger. Frederikshavn, Hjørring og Varde Kommune bidrager hver med 50 pct. af udgifterne i deres respektive aftaler. Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommuner bidrager samlet med gennemsnitligt 9,1 pct. af udgifterne til aftaleperioden.

ka

https://www.dkteknikogmiljoe.dkartikel/rohde-nielsen-a-s-vinder-udbud-med-kystbeskyttelse