DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger

Ombudsmanden:
Flere borgere blev fejlagtigt afvist af Miljøklagenævnet

Nævnet har haft en forkert forståelse af, hvad der efter forvaltningsretten er en afgørelse.

I tre sager har Miljøklagenævnet afvist klager, fordi borgerne ifølge nævnet ikke kunne fremvise en afgørelse fra en førsteinstans. Det viser sig imidlertid, at der reelt var truffet afgørelser i sagerne. Nævnet burde derfor have behandlet klagerne, lyder det fra Ombudsmanden.

I en undersøgelse konstaterer Ombudsmanden, at Miljøklagenævnet i de pågældende sager på visse punkter har haft en forkert forståelse af, hvad der efter forvaltningsretten er en afgørelse.

- Flere borgere har ikke kunnet få behandlet deres klage. Derfor er disse sager gode eksempler på, at det er vigtigt, at myndighederne forstår afgørelsesbegrebet rigtigt, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Nævnet har i forbindelse med Ombudsmandens undersøgelser genoptaget to af klagesagerne, og Ombudsmanden har nu henstillet, at nævnet også genoptager den tredje. Nævnet oplyser, at det fremadrettet vil gøre en særlig indsats for at være mere præcis, når det anvender afgørelsesbegrebet.

I en af de tre sager klagede nogle sommerhusejere på Djursland til kommunen over, at de skulle betale for en reparation af en beskadiget drænledning, og bad gentagne gange kommunen om at udstede et påbud efter vandløbsloven.

Indholdet er afgørende

Det afviste kommunen, og derfor henvendte sommerhusejerne sig til Miljøklagenævnet. Sommerhusejerne blev også afvist her, fordi nævnet ikke mente, at kommunen havde truffet en afgørelse. Og dermed kunne nævnet ikke behandle sagen.

Ombudsmanden har netop udtalt, at kommunens afvisning af at indlede en sag efter vandløbsloven er en afgørelse. Han kommer samtidig med en række bemærkninger til nævnets synspunkter om, hvornår der er tale om en afgørelse.

Blandt andet fastslår han, at et svar på en borgerhenvendelse utvivlsomt kan være en afgørelse, ligesom der – hvilket nævnet også er enig i – kan være tale om en afgørelse, selv om der ikke er givet en klagevejledning. Det afgørende for, om der er tale om en afgørelse, er indholdet af en udtalelse, ikke hvordan den betegnes eller formidles til borgeren.  

Læs Ombudsmandens undersøgelse af Miljøklagenævnets anvendelse af afgørelsesbegrebet.

Læs Ombudsmandens afsluttende brev til sommerhusejerne.