dkmedier
dknyt
dkindkob
dksocial
dksundhed
doi
DK Debat
Vejle vil kunne forpligte landmænd til at lade arealer oversvømme
Grejs Å gik over sine bredder i begyndelsen af februar og gav oversvømmelse i midtbyen i Vejle.
Foto: Michael Drost-Hansen, Ritzau Scanpix

Vejle vil kunne forpligte landmænd til at lade arealer oversvømme

De ekstreme vandmængder kalder på mere vandparkering oppe i vandløbene - og redskaber til at sætte det igennem.
13. FEB 2024 12.11

VEJLE: Om der overhovedet er hjemmel til det i loven, er ved at blive undersøgt: Men et tydeligt politisk ønske i Vejle er, at det nu bliver nødvendigt at kunne lade overfyldte vandløb brede sig ind på tilstødende marker for at bøde lidt på oversvømmelser som de aktuelle i Vejle midtby.

- Og det handler vel og mærke ikke om at overtage landmændenes jord, men om at kunne oversvømme marker i de vandfyldte perioder - mod behørig kompensation for driftstab, forklarer teknisk direktør Michael Sloth til DK Nyt.

Det handler ikke mindst om Grejs Å, og formand for klima-, natur- og miljøudvalget Søren Peschardt (S) understreger ifølge JydskeVestkysten, at "dét, vi taler om, er retten til at oversvømme landmændenes marker i de dage, hvor der kommer for meget vand. Som udgangspunkt har vi arbejdet med frivillige aftaler. Men der kommer et tidspunkt, hvor vi bliver nødt til at vide, om vi kan trumfe noget igennem, eller vi skal gå videre til et andet sted".

I tidligere medieomtale har der været den misforståelse, at man i Vejle ønsker at kunne ekspropriere - altså at overtage de lavtliggende arealer permanent. Det er ikke tilfældet, men derimod at kunne forpligte lodsejerne til at lade vand strømme ind, når risikoen for oversvømmelse melder sig.

- Der er simpelthen for mange værdier og for mange skæbner på spil i Vejle by til, at det er rimeligt, at en enkelt lodsejer et eller andet sted opstrøms i Grejs Å-systemet skal bremse for en god og fornuftig løsning, siger udvalgsformanden til DR Nyheder.

Godt samarbejde

- Vi har i forvejen et godt samarbejde med landmænd om både nye lavbundsprojekter og vandtilbageholdelse på frivilligt plan, fortæller Michael Sloth og peger på et område ved Fløjstrup, der i kraft af en frivillig aftale med en lodsejer nu bliver brugt til såkaldt vandparkering.

Der er dog stadig så store vandmængder i åløbet, at en vej er skyllet væk, hvilket ifølge Sloth kunne være undgået, hvis en anden lodsejer også ville lade sit areal komme i spil. Det har lodsejeren dog ikke ønsket.

Og netop det - at kunne forpligte lodsejerne til at lade vandet strømme ind, når store vandskader i byen er på spil - er altså nu for alvor kommet på dagsordenen.

Peschardt forestiller sig en fleksibel model, hvor man giver fuldstændig erstatning for landmandens tab ved oversvømmelsen og måske kombinerer det med en lejeafgift eller et engangsbeløb for retten til at oversvømme markerne, hvis det bliver nødvendigt:

- Min erfaring er, at sådan en erstatning altid bliver til den skadelidtes fordel. Jeg er ikke i gang med at skrive grundloven om, men er ved at løse et klimaproblem i Vejle, understreger han over for avisen.

 Forvaltningen undersøger nu, hvilke muligheder kommunen har, og en redegørelse forventes klar i næste uge.

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.