Miljøtilsyn lempes lidt på grund af corona

KORT NYT22. DEC 2020 13.56

Som en konsekvens af situationen omkring covid-19 dispenserede Miljøministeren i 2020 fra en række regler om miljøtilsyn. Men kommunerne vil også være udfordrede på tilsynsområdet i 2021. Ministeren dispenserer som følge heraf også fra krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen i 2021, lyder det fra Miljøministeriet.

Med dispensationen får kommunerne blandt andet mulighed for, i perioden 1. januar 2021 til og med 28. februar 2021, at føre digitale tilsyn i stedet for fysiske tilsyn. Desuden vil myndighederne ikke nødvendigvis have fokus på alle miljøforhold, men kun på de væsentlige.

Der dispenseres ikke for planlagte tilsynsaktiviteter i relation til havbrug og ikke for regler, som er fastlagt i IE-direktivet.

ka