DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Danmark får ledende rolle frem mod FN`s topmøde om energi

Høje klimaambitioner og markante styrkepositioner og kompetencer inden for udviklingen og integration af vindenergi, energieffektivitet og samarbejde med den private sektor gennem klimapartnerskaberne gør udslaget
22. JAN 2021 10.32

Danmark har fået en helt central rolle ved FNs generalforsamling til september. For første gang i 40 år har et FN-topmøde ’energi’ som hovedtema, og Danmark er blevet valgt som ’Global Theme Champion’ for netop energiområdet, når stats- og regeringsledere samles til et topmøde i New York om verdensmål 7 – bæredygtig energi til alle, oplyser Klima-, energi- og forsyningsministeriet.

Topmødet kommer på et kritisk tidspunkt, hvor den globale COVID-19 pandemi både har skabt udfordringer - men også muligheder for en hurtig vej mod en grønnere verden.

Det er det første globale FN-topmøde om energi siden 1981 og en vigtig trædesten på vejen mod Parisaftalens mål om at holde de globale temperaturstigninger under 2 grader og helst under 1,5 grader i forhold til det førindutrielle niveau.

Var også leder i 2019

Ifølge det internationale vedvarende energiagentur, IRENA, kan investeringer i mere vedvarende energi, energieffektivitet, elektrificering levere næsten 90 pct. af de nødvendige reduktioner frem 2050.

Investeringer i grøn omstilling kan desuden understøtte en bæredygtig vækst og grønne jobs. Omstilling til grøn energi skal være en motor for covid-19-genopretning, der også understøtter mange af de andre 17 verdensmål som f.eks. sundhed gennem elektrificering af sundhedsklinikker.

- Covid-19 krisen har ramt verdens fattigste lande hårdt, og der er brug for en genstart af landenes økonomier. Men det skal ske gennem en grøn, retfærdig og mere bæredygtig omstilling, der også skaber grønne jobs. Danmark kan i FN vise vejen og inspirere andre lande til at følge trop, så vi kan hjælpe de svageste befolkninger med at komme på fode igen mere grønt og effektivt, siger minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde, Flemming Møller Mortensen (S).

Minister i spidsen for indsats

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) vil stå i spidsen for Danmarks indsats frem mod topmødet. Som Global Theme Champion bygger Danmark videre på rollen som leder af energiomstilling fra FN klimatopmødet i 2019.

Danmark er valgt, fordi vi har høje klimaambitioner og markante styrkepositioner og kompetencer inden for udviklingen og integration af vindenergi, energieffektivitet og samarbejde med den private sektor gennem bl.a. klimapartnerskaberne.

Danmark skal lede forberedelserne til FN-topmødet sammen med Brasilien, Colombia, Tyskland, Indien og Storbritannien.

ka