DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tre gange VVM er klar:
E45-planer om motorvej fra Vejle til Randers fra to til tre spor hver vej

Med offentliggørelsen af VVM-undersøgelserne indledes den afsluttende offentlige høring af projekterne frem til 27. september.
12. JUN 2020 10.21

Vejdirektoratet offentliggør nu tre VVM-undersøgelser om muligheden for at udbygge E45 motorvejen mellem Vejle og Randers fra to til tre spor i hver retning – dog undtaget stykket fra Skanderborg S til Aarhus S, der allerede er udbygget.

VVM står for Vurdering af Virkningerne på Miljøet, og Vejdirektoratets VVM-rapporter handler blandt andet om, hvordan motorvejen mest hensigtsmæssigt kan udbygges under bedst mulig hensyntagen til miljøet og de øvrige omgivelser.  

Derudover rummer rapporterne også detaljerede studier af støjudbredelsen fra en udbygget motorvej samt arealbehovene, trafikale konsekvenser og samfundsøkonomiske beregninger.

Rapporterne rummer også en vurdering af prisen for udbygningerne:  

  • Udbygning af E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Skanderborg. En strækning på 38 kilometer. Find VVM-undersøgelsen her
  • Udbygning af E45 Østjyske Motorvej mellem Aarhus S og Aarhus N. En strækning på cirka 19 kilometer. Find VVM-undersøgelsen her
  • Udbygning af E45 Nordjyske Motorvej mellem Aarhus N og Randers N. En strækning på ca. 32 kilometer. Find VVM-undersøgelsen her 
Corona afgør mødeform

Med offentliggørelsen af VVM-undersøgelserne indledes den afsluttende offentlige høring af projekterne. I offentlighedsperioden vil der blive afholdt borgermøder på hver af de tre strækninger, hvor Vejdirektoratet vil præsentere resultaterne af de pågældende undersøgelser.

Afhængig af corona-situationen forventes borgermøderne at blive afholdt lige efter sommeren og bliver enten digitale eller fysiske.  

Man kan læse mere om projekterne – og finde detaljerede zoombare kort om bl.a. miljø, trafik, støj og arealbehov – på Vejdirektoratets hjemmeside. Det er også via hjemmesiden muligt at afgive sit høringssvar. Høringsperioden er fra d. 12. juni til d. 27. september.  

Når høringsperioderne er overstået, udarbejder Vejdirektoratet indstillinger for hver af de tre undersøgelser til transportministeren. Disse indstillinger kan danne grundlag for beslutning om det videre forløb.  

Gennemførsel af projekterne kræver en politisk aftale.  

ka