DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Forurening får ingen konsekvenser for forsyningsselskab

KORT NYT31. MAJ 2020 15.41

ROSKILDE: Fiskedøden i Gastrup Mose får ingen konsekvenser for forsyningsselskabet Fors, som har lukket mere forurenet spildevand ud i mosen, end deres tilladelse åbner for. Det fastslår Miljøstyrelsen som tilsynsmyndighed, skriver Sjællandske.

Sidste sommer blev der konstateret fiskedød i mosen, og Roskilde Kommune vurderede, at det var de hyppige overløbshændelser fra Gadstrup Renseanlæg, der er årsag til forureningen af Gadstrup Mose, herunder den opståede fiskedød. Fors har forklaret det høje fosfor-niveau i mosen med, at der har fundet overløb sted siden anlæggets etablering i 1960'erne.

Det er Miljøstyrelsen, som er tilsynsmyndighed på forureninger fra renseanlæg, og den har nu haft tid til at se på sagen, efter at kommunen anmeldte den. Styrelsen har meddelt Roskilde Kommune, 'at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for udstedelse af påbud om genopretning'. Politikerne i klima- og miljøudvalget orienteres om sagen tirsdag.

MG