DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Muren langs Fiskenæsvej bliver 113 meter lang, bygges ca. 70 centimeter over terræn og forsynes med siddepladser, så man kan sidde på muren og nyde udsigten.

Gråsten får 113 meter lang højvandsmur

Sønderborg Kommune klimasikrer adgangsvej, der ikke har været oversvømmet endnu, men ifølge statistikken vil blive det hvert femte år efter 2050.
13. AUG 2020 9.00

SØNDERBORG: Gråsten er særlig udsat for oversvømmelser i takt med klimaforandringerne. Teknik- og Miljøudvalget har derfor besluttet sig for en højvandsmur langs med Fiskenæsvej, en offentlig vej, som er vigtig for adgangen til et boligområde og en marina, oplyser kommunen.

Prognoser viser, at vandstanden ved næste 100-årshændelse på grund af stormflod, stigende havvandstand og/eller øget nedbør kan stige til 2,48 meter over normal vandstand.

Ved den seneste 100-årshændelse i 2017 var vandstanden 1,72 m over normalen. En stormflodshændelse med mere end to meters vandstandsstigning vil betyde, at Fiskenæsvej vil blive oversvømmet og adgangen hindret for 188 borgere i helårshuse og 148 ferieboliger. Oversvømmelsen og dermed skaderne kan også brede sig til Østersøen, Slotssøen og andre gader i Gråsten By. 

Fiskenæsvej har ikke været oversvømmet endnu. Men statistisk forventes det, at det fra omkring 2050 vil ske hvert femte år. Den samfundsøkonomiske betydning for en arbejdsdag, hvor Fiskenæsvej ikke er farbar, er p.t. vurderet til at være 360.000 kr.
 
- Det er en lavthængende frugt, fordi der ikke er mange parter involverede, og fordi projektet er teknisk simpelt, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Aase Nyegaard (Fælleslisten). 

  • Som deltager i DK2020-projektet er Sønderborg Kommune forpligtet til at arbejde på at være robust over for klimaforandringer i 2050.
  • Muren bliver 113 meter lang og bygges ca. 70 centimeter over terræn og forsynes med siddepladser, så man kan sidde på muren og nyde udsigten.
  • Prisen er anslået til 950.000 kr. 
  • Muren bygges af helstøbt beton, som er meget modstandsdygtigt over for vind og vejr.