DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommunal klimakamp:
Holbæk holder fast i 70 pct.-mål nu uden biogas

I Aarhus er klimaambitionen større end i Holbæk - men arealer udpeget til vindmøller er reduceret fra tre til et, mens antallet af områder udpeget til solenergianlæg er reduceret fra 13 til 11.
29. SEP 2020 12.00

HOLBÆK: I januar vedtog byrådet i Holbæk at gå efter 70 pct. CO2-reduktion i 2030 - altså nøjagtig ligesom det nationale mål. Nu har kommunen vedtaget en strategisk energiplan, der skal indfri det mål - men siden sidst er biogas taget ud af planen.

Det skyldes til dels mange kritiske høringssvar på planlagte anlæg sammen med kommunens erfaringer i forbindelse med lokalisering af biogasanlæg ved Snævre. Så nu er det slut med at udpege plads til boiogasanlæg.

- Det betyder dog på ingen måde, at troen eller ambitionen om at komme i mål med CO2-reduktionen bliver revideret eller mindsket, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S).

Biogasanlæg ville elers kunne fortrænge naturgas, som vil resultere i en CO2-reduktion på cirka 36.000 ton svarende til omkring syv pct. af Holbæks udledninger i 2018

Af store elementer i planen er nu:

  • transportområdet, ved begrænsninger af biltrafik på fossile brændsler
  • landbruget, eksempelvis ved opkøb af lavbundsjorde
  • varmeforsyningen, ved etablering af fjernvarme i Holbæk by

Ifølge Energistyrelsens CO2-beregner udledte Holbæk som geografisk område i 2018 551.217 ton CO2 svarende til 7,77 ton per indbygger - det er en stigning i forhold til 2017, hvor udledningen var på 512.308 ton - og 7,12 ton per indbygger. 

I Aarhus baner Temaplan for Vedvarende Energianlægbaner nu vejen for ca. 1.140 ha solenergianlæg og to store vindmøller. Det vil gøre det muligt at producere solcelleenergi, der svarer til det årlige elforbrug for mindst 200.000 gennemsnitsfamilier, og vindmølle-energi, der kan dække det årlige elforbrug for mindst 3.300 familier.

Her er klima-ambitionen blandt de allermest ambitiøse - nemlig at være CO2-neutrale i 2030, og de arealer, der i første omgang er udpeget, er ikke store nok til at forsyne hele kommunen med vedvarende energi, men er vigtige skridt mod mere klimavenlig energi, lyder det uden nærmere af forventet CO2-reduktion.

Forslag til temaplanen har været i offentlig høring i slutningen af 2019. På baggrund af 263 høringsbidrag er det oprindelige planforslag blevet justeret, så antallet af områder udpeget til vindmøller er reduceret fra tre til et, og antallet af områder, der er udpeget til solenergianlæg, er blevet reduceret fra 13 til 11.

Sammenlignet med andre kommuner

CO2-udledningen per indbygger er i Aarhus noget længere nede end i Holbæk - på 4,31 ton mod 3,92 i 2017 - altså samme opadgående tendens. 1.466.698 ton er den samlede udledning på.

Mens de tre afgørende faktorer i Holbæk er landbrug, energi og transport, fylder landbrug i Aarhus blot 4 pct., og de to andre sektorer står for langt det meste - fordelt fifty-fifty.

Blandt de såkaldte mellemkommuner placerer Holbæk sig midti rækken, når det gælder udledning per indbygger, mens industrikommunen Fredericia er i top med en udledning over 11 ton. 

Blandt bykommunerne lægger Aarhus sig femtelavest, hvor Frederksberg er allerlavest med 2,3. Aalborg er med cementproduktionen helt i top med en udledning per indbygger over 11 ton, men også bykommuner som Køge og Kolding er deroppead med 8,2 og 9,4. 

I Sønderborg, der er en af de foreløbig 20 DK2020-kommuner, foregår den internationale bæredygtighedskonference ”Impact the Future” på Alsion onsdag den 11. november 2020. På konferencen skal der findes løsninger på at indfri FN’s 17 Verdensmål i 2030, og i år er temaet “Grøn Inkluderende Genstart”.

Der er tale om en årlig tilbagevende konference, der hvert år vil arbejde med et nyt hovedtema. Fysisk bygges ”Center for Verdensmål” op på Kær Vestermark ved Sønderborg, og det bliver et sted, der viser, hvordan Danmark og de 193 lande kan se ud i 2030, når alle efterlever de 17 Verdensmål.