DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Gravemaskinen i gang med arbejdet i Fæstningskanalen.

København sætter strøm til sø-slam

Et forsøg skal vise, om man kan fjerne forurenende stoffer med elektrisk strøm.
16. MAR 2021 7.25

KØBENHAVN: Hvad stiller man op, når man skal oprense en kanal, som man ved indeholder masser af forurenet sediment og jord?

I København er man i gang med at oprense Fæstningskanalen, som løber ud i Utterslev Mose og ikke har været renset op i 50-70 år. Formålet er at skaffe fri adgang for regnvand under skybrud. Her afprøver man en metode, der hedder elektro-kinetik.

En del af det sediment, jord og mudder, som bliver gravet op, bliver af kommunens folk placeret i store containere, hvorefter der bliver sendt strøm gennem det forurenede materiale.

Forskere fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet og miljølaboratoriet Eurofins er med i forsøget for at undersøge, hvordan de elektriske påvirkninger ændrer stofferne i sediment og jord - om der kun fjernes forurening, eller om der opstår nye giftige stoffer.

- Når vi sætter strøm til, ændrer den kemiske sammensætning sig i nogle af stofferne. En del af dem forsvinder helt, men hvad bliver de til? Vi risikerer måske, at der opstår nye stoffer, som er mere problematiske end de oprindelige stoffer, fortæller professor Jan H. Christensen fra universitetet.

Projektet ved Fæstningskanalen er en udløber af et projekt med navnet Gandalf, som kommunen, universitetet og private aktører har deltaget i gennem de seneste fem år.

Københavns Kommune håndterer årligt omkring 1,6 mio. tons forurenet jord. Kommunen har deltaget i Gandalf, fordi den er interesseret i at få mere viden om, hvilke forurenende stoffer der egentlig er i jorden.

ak