DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Kvælstofkrav fra 2020 fortsætter i 2021

Mogens Jensen: Landbruget har igen i 2021 en stor opgave i at beskytte vandmiljøet
25. SEP 2020 11.28

Landmændene skal med blandt andet efterafgrøder i 2021 forhindre, at lidt over 3.500 tons kvælstof kommer ud i vandmiljøet. Dermed fastholdes samme krav som i 2020. Indsatsen kan leveres ved etablering af målrettede efterafgrøder eller med alternative virkemidler, f.eks. tidligt såede vinterafgrøder.

- Landmændene leverede en kæmpe indsats i år. Vi har behov for, at de leverer ligeså flot næste år, så vi fortsat kan beskytte vores vandmiljø og få kvælstofudledningen ned, siger fødevareminister Mogens Jensen (S). 

Regeringen, dens støttepartier og Alternativet besluttede i november 2019 at skrue op for den målrettede kvælstofregulering i 2020. I 2021 fastholdes det indsatsniveau. Derudover skal der i enkelte kystvandoplande indhentes en mindre indsats, der ikke blev nået i 2020. 

Den målrettede kvælstofregulering bidrager til at begrænse udledningen af kvælstof fra landbruget til vandmiljøet og til, at tilstanden i vandmiljøet bliver forbedret. 

Den målrettede kvælstofregulering har også en god klimaeffekt, fordi efterafgrøder, kvotereduktion og andre alternativer reducerer drivhusgasudledningerne fra landbruget og binder CO2 fra atmosfæren i jorden.

ka