DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger

Landbruget har nået 41 pct. af kvælstof-målet - og kun et år tilbage

For første gang kan man på et digitalt kort se, hvordan det går rundt i landet med at begrænse landbrugets udledning af næringsstoffer.
11. MAR 2021 11.05

Landbruget har samlet set klaret 41 pct. af målet om at reducere 2.450 ton kvælstof, hvis man tæller både ansøgte-, godkendte og afsluttede projekter med, oplyser Miljøstyrelsen. Med godt et år tilbage af en seks-årig vandområdeplanperiode mangler der altså fortsat cirka 1.440 ton af kvælstofreduktionen, som skal være gennemført inden udgangen af 2021.

Den samlede effekt af kvælstofvådområder, minivådområder og lavbundsprojekter er nu 930 ton kvælstofreduktion og dermed cirka ni procentpoint tættere på at nå det samlede reduktionsmål på 2.450 ton kvælstof, i forhold til sidste status fra april 2020, mens skovrejsning er vokset 16 procentpoint siden april 2020.

Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen giver tilskud til fire kollektive virkemidler, der tilsammen skal reducere kvælstofudledningen fra landbruget med 2.450 tons kvælstof:

  • Kvælstofvådområder
  • Minivådområder
  • Lavbundsprojekter
  • Privat skovrejsning.

Styrelsen har kreeret et klikbart danmarkskort med status for de enkelte vandoplande, som giver indblik i, hvordan det går på lokalt, og regionalt niveau med de fire virkemidler.

Som en del af fødevare- og landbrugspakken fra 2015, blev det aftalt, at den årlige udledning af kvælstof skulle reduceres gennem frivillige kvælstofindsatser inden udgangen af vandrammedirektivets anden planperiode i 2021.