DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fra 20 checks til én:
Lavbunds-kompensation nu på én gang

Landmænd, kommuner og andre lodsejere, der er klar til omdanne lavbundsjorde til naturprojekter, får fremover hele betalingen fra staten på én gang i stedet for 20 små beløb over 20 år, oplyser Landbrugsministeriet.

Når landbrugsdriften stoppes på lavbundsjorde, hæves vandstanden. Dermed udledes der færre drivhusgasser og skabes nye naturområder uden gødning, sprøjtning og anden jordbehandling. Det reducerer desuden udvaskningen af næringsstoffer og påvirkningen af eksisterende natur.

Den nye nationalt finansierede klima-lavbundsordning under Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen vil også udløse engangskompensation.

ka