DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommunal klimakamp:
Middelfart vil følge op på egne klimamål to gange årligt

Vordingborg skifter dieselbusser ud med nye, der kører på fossilfri biodiesel. Thisted har etableret en klimaalliance med offentlige og private aktører inden for erhverv, energi og landbrug.
8. DEC 2020 15.03

MIDDELFART / VORDINGBORG / THISTED: Byrådet har besluttet, at Middelfart Kommune skal være klimaneutral i 2050 og vil i 2030 have udledningen reduceret med 70 pct. En ny klimaaftale betyder blandt andet, at fra 2021 skal alle budgetforslag klimavurderes, oplyser kommunen, der fra 2021 vil gennemføre to årlige opfølgninger på planen. 

Fra 2022 og frem afsætter byrådet 2,9 mio. kr. årligt til at sikre realisering af planen - blandt andet gennem partnerskaber og mindre projekter. Andelen af vedvarende energi fra solceller skal op - ambitionen er i størrelsesordenen 200 hektar.

Samtidig skal der anvises alternative løsninger, hvis tiltag fra aftalen enten udgår eller ikke kan opfyldes. Alternativerne skal give et tilsvarende eller bedre resultat i CO2-regnskabet. 

Byrådet vil i dialog med Middelfart Fjernvarme også fremme fjernvarmeforsyningen i flere bysamfund. Også i mindre lokalsamfund skal fælles grønne energiløsninger kunne realiseres, og i det åbne land skal blandt andet varmepumper og jordvarme fremmes. 

Middelfarts CO2-udledning fordelte sig i 2018 med 45 pct., der kom fra transportsektoren, 32 pct. fra energisektoren og 21 pct. fra landbrug. Med et gennemsnitligt udslip på 9,5 ton per indbygger arbejder kommunen med et samlet udslip på 363.777 ton.

I Vordingborg er der udsigt til en reduktion af det årlige CO2-udslip med 1.000 ton, oplyser sn.dk. Byrådet har besluttet, at nye offentlige busser ikke længere må køre på diesel, så ti nye busser skal alle køre med fossilfri biodiesel.

Der er den sidegevinst, at støjniveauet både udenfor busserne og inde i dem bliver lavere. Fra 2022 forventer man at kunne spare cirka 1,6 mio. kr. pr. år, såfremt alle buslinjer kører fossilfri. To af linjerne kræver dog først en aftale med regionen og Næstved Kommune. Her ser det ud til, at man må nøjes med en kombination af diesel og biodiesel.

Mens man i Vordingborg Kommune er glade for valget af fossilfri busser, så har flere af nabokommunerne valgt elbusser på en del af deres buslinjer, oplyser avisen.

Vordingborgs CO2-udledning fordelte sig i 2018 med 43 pct. fra transport, 28 pct. fra landbruig og 26 pct. fra energi. Indbyggerne udleder her i snit 8,1 ton, og samlet i kommunen 372.430 ton.  

I Thisted har en række offentlige og private aktører etableret Klimaalliancen Thy, hvor partnerne er LandboThy, DI Thy/Mors, Thisted Vand, Port of Hanstholm, Thisted Kommune, Thisted Varmeforsyning og Thy-Mors Energi, oplyser kommunen.

De forpligtiger sig blandt andet til at identificere de bedste forudsætninger for, at virksomheder og borgere i Thy kan levere 70 pct. CO2-reduktion på tværs af sektorer og vil lavpraktisk i fællesskab kortlægge Thys klimapåvirkning og ud fra den fælles faglige indsigt finde de bedste lokale løsninger til at få CO2-udledningen i Thy ned.

Hos Dansk Energi roser adm. direktør Lars Aagaard initiativet og håber på, at initiativet vil inspirere andre til at gøre det samme. 

Thisteds CO2-udledning fordeler sig i 2018-tal med 67 pct. fra landbruget og 24 pct. fra transport som de største udledere. Med 10,0 ton pr. indbygger bokser Thisted med en samlet mængde på 438.502 ton.