DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Novafos finder nyt miljøfremmed stof i drikkevand

KORT NYT30. JAN 2021 11.20

FREDERIKSSUND / EGEDAL / GENTOFTE: Novafos har undersøgt drikkevandet på samtlige af sine 17 vandværker for 99 miljøfremmede stoffer. Af de 99 stoffer er drikkevandet aldrig tidligere blevet undersøgt for de 76 af stofferne. 

- Ud af de 76 nye stoffer har vi påvist ét nyt stof, trifluoreddikesyre (TFA) i drikkevandet fra fem vandværker. Det drejer sig om Marbæk Vandværk, Femhøj Vandværk og Skovsognets Vandværk i Frederikssund, Ølstykke Vandværk i Egedal og Ermelundsværket i Gentofte Kommune. Stoffet stammer ifølge Miljøstyrelsen med stor sandsynlighed fra kølemidler, der anvendes i klimaanlæg, køleanlæg og varmepumper, siger Bo Lindhardt, vicedirektør og vandchef i Novafos. 

De fundne koncentrationer af TFA i drikkevandet fra Novafos ligger langt under den grænseværdi, som Miljøstyrelsen forventes at fastsætte for det nye stof, og Styrelsen for Patientsikkerhed, som foretager den sundhedsmæssige vurdering af stoffet, oplyser, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko ved at indtage drikkevandet i de koncentrationer, som Novafos har fundet.

ka