DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger

Ny plan skal sikre en børnevenlig bymidte i Billund

En mobilitetsplan for Billund skal gøre bymidten børnevenlig og skabe mindre trængsel.

BILLUND: Billund Kommune har nu iværksat en mobilitetsplan, der skal fremtidssikre Billund mod trængsel og skabe en børnevenlig bymidte, der er sikker at færdes i.

Flere projekter såsom Ny Midtjysk Motorvej og en jernbane til Billund vil inden for de kommende år skabe mere vækst, og kommunen forventer derfor også, at trafikken vil stige. Formanden for teknik- og miljøduvalget, Per Nyhus (DF), mener, at planen er med til at sikre fremgang for kommunens virksomheder.

- Udviklingen betyder, at mængden af trafik i Billund er steget og forventes at stige endnu mere. I Børnenes Hovedstad skal det være trygt og sikkert at bevæge sig rundt som barn i byen. Samtidig er effektiv trafikafvikling en forudsætning for, at vores virksomheder kan vokse. Begge hensyn vil vi imødekomme gennem den nye mobilitetsplan for Billund by, siger han.

Mål om let og grøn transport

Mobilitetsplanen har til formål blandt andet at begrænse biltrafikken i bymidten, skabe bedre forhold for at cykle og gå, samt understøtte grønne transportformer.

Derudover vil kommunen også udvikle kommunen som "infrastrukturelt knudepunkt i Vestdanmark" gennem nationale projeker såsom en ny motorvej eller opkobling på jernbanenettet.

Kommunen overvejer desuden, at etablere en "børneprioriteret forbindelse", så børn selv har mulighed for at transportere sig mellem byområderne og flere af kommunens institutioner.

jeg