DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Nyt DSB-værksted i det åbne land skal tage hensyn til flagermus og frøer

En sjælden orkidé skal flyttes for at give plads til værkstedsbyggeri ved Næstved på størrelse med et indkøbscenter.

NÆSTVED: Der skal tages hensyn til natur, landskab og sjældne dyr og planter, når DSB bygger et tog-værksted på størrelse med et indkøbscenter i det åbne land udenfor Næstved, oplyser Miljøstyrelsen.

Et paddehegn skal beskytte springfrøer og markfirben, orkidéen ægbladet fliglæbe skal flyttes til et nyt levested og flagermustræer må kun fældes uden for yngletiden. Sådan bliver vilkårene, når DSB efter planen bygger et nyt stort værkstedsanlæg til eltog i 2022.

Det fremgår af Miljøstyrelsens udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven og den tilhørende miljøkonsekvensrapport, som er sendt i offentlig høring.

De nye bygninger til værksted, lager og personale fylder et område på ca. 3,5 hektar, svarende til cirka 43 parcelhusgrunde. Byggeriet forventes at gå i gang i 2022. 

Forgæves protest

Udover initiativerne af hensyn til flagermus, padder og orkideen, skal der etableres en ny mose til erstatning for den del af en mose, der nedlægges som følge af byggeriet.

I juni 2020 protesterede Naturfredningsforeningen forgæves mod placeringen af erhvervsområdet helt tæt op ad det fredede naturområde Mogenstrup Ås. Der er tale om Danmarks største ås - omkring ti kilometer lang og 59 meter højt på det højeste sted.

Erhvervsstyrelsen har givet Næstved Kommune dispensation til at planlægge for området, hvilket har betydet fra landzone til byzone. Der er tidligere kun givet én dispensation til at oprette byzone uden for de eksisterende byzoner, nemlig ved Aabenraa, hvor kommunen fik ja til at placere et datacenter.

ka