DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger

Procedurefejl i Vesthimmerland kan blive dyr

Løgstør Fjernvarme kræver 2,5 mio. kr., fordi kommunen ikke fik fortalt alle lodsejere, at der var indført tilslutningspligt til fjernvarme i tre områder.

VESTHIMMERLAND: En fjernvarmesag, der går tilbage til 2010, er blevet håndteret forkert i Vesthimmerlands Kommune og har nu udløst et erstatningskrav på 2,5 mio. kr. fra Løgstør Fjernvarme.

Varmeselskabet mener egentlig at have krav på 3,9 mio. kr., men har foreslået de 2,5 mio. som forlig, fremgår det af et økonomiudvalgsreferat.

I 2010 søgte selskabet om, at tre områder i kommunen skulle gå over til kollektiv varmeforsynng og samtidig få tilslutningspligt, hvilket kommune godkendte. 

Forvaltningen fik flere anmodninger om dispensation fra lodsejere, der ikke ville kobles på. De fik besked, om hvorvidt de havde fået dispensation, men alle andre, der ikke havde søgt, fik ingen særskilt besked, om at der nu gjaldt et påbud om, at de inden ni år skulle sluttes til fjernvarme.

Niårsfrist skubbet

Fejlen blev først opdaget i 2014, efter Energiklagenævnet havde været ind over en konkret klagesag. Sagen måtte forfra, og det endte med, at niårsfristen blev udskudt fra 2019 til 2025 og 2026.

Varmeværket har dog beregnet sig tab på den kommunale fejl, fordi værket havde disponeret ud fra en udvidelse, der måtte udskydes. Og det tab er økonomiudvalget så blevet præsenteret for med krav om erstatning.

Udvalget søger nu juridisk hjælp i sagen, blandt andet til afklaring af, om det er i orden at modregne erstatningskravet i eksisterende kommunale garantiprovisioner, hvilket forvaltningen ikke umiddelbart mener er lovligt.