DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job
Verdo har været i strid modvind de seneste år på grund af en stribe sager på varmeområdet. Sideløbende har selskabet været i konflikt med kommunen om vandpriserne, en konflikt som nu ser ud til at slutte.
Foto: Annelene Petersen, Ritzau Scanpix

Verdosagen:
Randers Kommune slutter konflikt om Verdos vandpriser

Har borgerne i Randers betalt for meget for drikkevandet siden år 2000? Det spørgsmål besvarer kommunen nu med et nej. Det sker efter en gennemgang af 20 års regnskaber i Verdo, der har været under mistanke for at tage for meget for vandet.
29. APR 2021 11.30

RANDERS: Det er en årelang konflikt mellem kommunen, som er tilsynsmyndighed, og det skandaleramte forsyningsselskab Verdo, som nu afsluttes. Det fremgår af sagens dokumenter, som DK Nyt har fået ved at søge aktindsigt.

Konfliktens kerne er påstande om, at Verdo har indregnet udgifter i vandpriserne, som det ikke var lovligt at tage med, fordi vandforsyning skal hvile i sig selv. Kun nødvendige udgifter til at hente vandet op, sende det ud til forbrugerne og til at administrere forsyningen, må opkræves hos forbrugerne.

Striden om vandpriserne i Randers har stået på i flere år. Tilbage i 2015 indgik Verdo og kommunen en aftale om at rydde op i et mellemværende om vandtaksterne fra de forudgående år. Det resulterede i en aftale, hvor Verdo skal betale godt 20 mio. kr. tilbage til forbrugerne ti år frem fra 2015 ved at sænke priserne på vand.

Men i efteråret 2018 fik kommunen en henvendelse fra en af sine eksterne rådgivere om, at Verdo ikke betaler tilstrækkeligt tilbage. Det åbnede for en ny strøm af møder og konsulentrapporter og en uforsonlig tone mellem parterne.

Blandt andet angreb Verdo kommunens rådgivere for ikke at være tilstrækkeligt inde i stoffet. På den anden side ville en af kommunens rådgivere politianmelde Verdo.

Samarbejde med kommunen

Det seneste år har Verdo og kommunen samarbejdet om at gennemgå 20 års regnskaber. Begge parter har hyret eksterne konsulenter til at bistå med arbejdet, og kommunens rådgivere konkluderer på to afgørende punkter, at forholdene er i orden.

Det drejer sig dels om den aftalte tilbagebetaling fra 2015, dels om et beløb på 12,5 mio. kr. som Verdo har været under mistanke for at have trukket ud af vandselskabet i strid med principperne om, at vandforsyning skal hvile i sig selv.

BDO, som er kommunens revisionsselskab, skriver vedr. tilbagebetalingen fra 2015: ”Vi kan bekræfte, at Verdo Vand A/S er i gang med, i henhold til det fremsendte, at tilbagebetale overdækningen til forbrugerne”.

Og angående mistanken om, at Verdo A/S skulle have taget penge ud af vandselskabet, skriver BDO: ”På baggrund af de fremsendte oplysninger er der ikke grundlag for at antage, at der er taget penge ud af Verdo Vand A/S eller Verdo Vand Holding A/S.”

Hvile i sig selv-princippet

Hvile i sig selv-princippet blev indført ved lov i 1998, og det indebærer, at en vandforsynings indtægter ikke må overstige dens udgifter, og at vandforsyningen kun må afholde udgifter, der er direkte relateret til den pågældende vandforsynings almindelige vandforsyningsaktiviteter.

Omkostningerne til vandindvinding, distribution, administration, m.v. dækkes af betaling fra forbrugerne.

Kommunalbestyrelsen skal kontrollere vandforsyningernes overholdelse af hvile i sig selv-princippet ved godkendelse af takster.

Kilde: Vandforsyningsloven, Energistyrelsen