DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job
Realdania vil minimere CO<sub>2</sub>-aftryk i forsøgsbyggeri
Forsøgsbyggeriet skal ligge i Kanalbyen i Fredericia.
Foto: Realdania

Realdania vil minimere CO2-aftryk i forsøgsbyggeri

Hvordan kan man udvikle en etagebolig i træ, som er så CO2-venlig som mulig, og kan det gøres til samme pris som normalt? Det vil Realdania teste i Fredericia.
25. MAJ 2021 13.40

FREDERICIA: Realdania vil have arkitekter og ingeniører til at have fuldt fokus på CO2-udledning i et nyt testbyggeri kaldet "Mini CO2 etagehuset i træ." Forsøgsbyggeriet, der skal opføres i Kanalbyen i Fredericia, indgår som en del af Realdanias fokus på at fremme et sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri.

- CO2-udledning fra byggematerialer udgør en væsentlig del af Danmarks samlede CO2-udledning. I de kommende år forventes kravene til omstillingen i dansk byggeri at blive ganske omfattende. Der er derfor behov for, at vi styrker vores viden om brugen af forskellige materialer, når målet er at minimere CO2-udledninger, siger Jørgen Søndermark, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg..

Realdania indbyder arkitekter og ingeniører med viden om træbyggeri, forsøg og innovation, etageboliger og DGNB-systemet til at søge om prækvalifikation til en projektkonkurrence, der skal munde ud i det endelige forsøgsbyggeri. 

Maksimalt tre arkitekter og tre ingeniører vil blive prækvalificeret. Konkurrencen for arkitekten gennemføres som en totalrådgivningskonkurrence. Arkitekten bliver totalrådgiver i teamet, mens ingeniøren bliver underrådgiver til arkitekten i det samlede team. 

Skal opføres inden for normalt anlægsbudget

Forsøgsbyggeriet i Fredericia skal være en 5-etagers boligejendom med fire boliger og i alt ca. 600 etage-kvm, som i videst muligt omfang skal opføres i træ.

Byggeriet bliver evalueret – dels samlet, dels sektionsvist i forhold til tag, primære og sekundære bygningsdele, elevatorskakt, fundament m.v. Eksperimentets omdrejningspunkt er at afprøve i skala 1:1, hvordan træ præsterer i et mindre etagebyggeri til boligformål.

Byggeriet skal opføres for et normalt anlægsbudget for at maksimere skalérbarhed og relevans for branchen, desuden skal byggeriet opnå DGNB Guld-certificering.

amp