DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger
Regionale busser skal være grønne
I flere kommuner kører der allerede busser rundt på biogas. Men det vil regioner og regering med ny aftale have til at blive endnu flere. Både busser og tog skal ifølge aftale i fremtiden køre på grønne brændstoffer frem for diesel.
Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Ny aftale:
Regionale busser skal være grønne

Ny aftale mellem regionerne og Transportministeriet stiller nye, grønne krav til fremtidigt indkøb af busser, tog og tjenestebiler.
10. DEC 2020 8.05

I en ny klimasamarbejdsaftale er Danske Regioner og regeringen blevet enige om, at den regionale bustrafik skal være CO2-neutral, og at dieseltog skal erstattes af batteridrift eller brinttog på lokalbanerne, og så skal regionernes egne personbiler være nulemission fra 2025.

Aftalerne skal være med til at sikre, at transportsektoren yder sit bidrag til den overordnede målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030, oplyser ministeriet. Over 80 pct. af de regionale busser kommer i udbud frem mod 2025.

- Regionerne står i dag for en betydelig del af den kollektive bustrafik i Danmark. Derfor er det også helt naturligt, at de skal være en del af løsningen på at nå målet om en 70 pct. reduktion af CO2-udledning i 2030, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

I sommer indgik ministeriet aftaler med de største kommuner, så der indtil nu er aftalt grøn omstilling af ca. 60 pct. af bustrafikken.

Lokalbaner på batteri

Regionerne har også ansvaret for lokalbanerne, som bidrager med 11,3 mio. togkilometer om året, og her planlægger regionerne sammen med regeringen at gå over til batteridrift.

- Det er ikke helt enkelt at bruge grønne drivmidler, som sikrer stabil drift over længere afstande, men nu har vi givet hinanden håndslag på, at det skal lykkes. Og vi er enige om at sikre, at det ikke går ud over serviceniveauet for borgerne, men tværtimod skal gøre den kollektive transport mere attraktiv, siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner.

Af de nye aftaler indgår bl.a. også tiltag, som fx skal styrke cykeltrafikken med supercykelstier, og en analyse af de unges transportvaner, som skal se på, hvad der kan få flere unge til at cykle, gå eller tage den kollektive trafik i stedet for bilen.

- I regionerne er vi i gang med den grønne omstilling, og med den nye aftale med regeringen får vi endnu større muligheder for sammen at løfte opgaven. Vi ønsker at understøtte danskernes muligheder for at træffe grønne transportvalg og ser frem til at fortsætte samarbejdet med ministeriet om den grønne omstilling, siger Stephanie Lose.

Fakta

Den offentlige kollektive bustrafik leverer årligt ca. 8,7 mio. køreplantimer på landsplan.

Den regionale bustrafik udgør ca. 30 pct. af disse køreplantimer.

Kilde: Transportministeriet

ibs