DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job
Silkeborg klarer sig bedst i at sortere affald
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

Tallene fra 2018 er kommet:
Silkeborg klarer sig bedst i at sortere affald

De fleste kommuner genanvendte i 2018 under 30 pct. af husholdningsaffaldet. Blot 13 kommuner kommer over 40 pct. - og fire af dem har usikre data.
27. MAJ 2020 15.15

Med et resultat mellem 45 og 50 pct. placerer Silkeborg Kommune sig bedst, når man ser på den nyeste kommunevise opgørelse af, hvordan det går med at sortere husholdningsaffald uden haveaffald til endelig genanvendelse. 

Opgørelsen findes i Miljøstyrelsens Affaldsstatistik 2018, hvor der gøres meget ud af at tage forbehold, for der er mange fejlkilder i et område med mange forskellige fraktioner, optællinger og måder at gøre sorteringen op.

Men tallene er de nyeste - og i affaldsbranchen længe imødesete - for udfordringerne ude på genbrugspladserne og i afhentningsordningerne er til at tage at føle på. Ikke mindst med regeringens nyeste udspil om at gå over til ti nationale fraktioner i stedet for det virvar af ordninger, der i dag følges og planlægges rundt om i landet. 

Samlet set er der for andet år i træk en lille nedgang i den samlede mængde husholdningsaffald, der i 2018 var 4.715.000 ton mod 4.728.000 ton i 2017 efter et foreløbigt højdepunkt i 2016 på 4.757.000 ton. 

Mange fejlkilder

Miljøstyrelsen opererer med to procenter for genanvendelse. For mens EU-målet er at genanvende 55 pct. af det samlede kommunale husholdningsaffald i 2025, opregner statistikken for det danske affald både en procent, der hedder 'Indsamlet til genanvendelse' - på 50 pct. i 2018 - og en skrappere 'Endelig genanvendelse', hvor resultatet blot er på 42  pct. i gennemsnit. 

Forskellene dækker over fejlsorteringer, udsortering af affald, der egentlig blev samlet ind som en anden fraktion, korrekt sorteret afald, der ikke lever op til kvalitetskravene, og afald, der er sammensat af forskellige materialer. For blot at nævne nogle af fejlkilderne.

Når det gælder husholdningsaffald uden haveaffald - altså ikke hele den affaldsmængde, der skal leve op til 55 pct.-målet - estimerer statistikken, at 33 pct. indsamles 'til genanvendelse' og 30 pct. til 'endelig genanvendelse'.

Kvaliteten af data på vej

Og netop på det punkt er de 98 kommuner blevet sammenlignet. De er listet op i statistikken i to kategorier - dels dem med godkendt datakvalitet og dem uden - langt de fleste med.

I toppen nævnes Vordingborg Kommune som den, der klarer sig bedst og når op mellem 50 og 55 pct. - men 'under fortsat kvalitetssikring'. I næste niveau mellem 45 og 50 pct. kommer altså Silkeborg med godkendt datakvalitet - og Syddjurs og Vejle uden.

Mellem 40 og 45 pct. tæller Billund, Egedal, Haderslev, Kalundborg, Lejre, Morsø, Randers og Viborg med godkendt datakvalitet og Ikast-Brande uden. Andre otte kommuner placerer sig mellem 35 og 40 pct., 21 mellem 30 og 35 pct. Langt de fleste kommuner har langt igen: 56  er stadig under 30 pct. 

Det, EU stiller 55 pct.-krav om i 2025, hedder 'Municipal Waste' - og rummer udover husholdningsaffald også haveaffald samt 'husholdningslignende affald fra erhverv'.