DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Slagelse søger om at få ånære arealer ud af landbrugsdrift

Naturstyrelsen og Slagelse Kommune går nu sammen om en ansøgning for at komme med i Landbrugsstyrelsens pilotordning multifunktionel jordfordeling.
5. MAJ 2020 12.59

SLAGELSE: Målet er at rejse mere bynær skov og natur ved Nordskoven i Slagelse, når Slagelse Kommune og Naturstyrelsen går sammen om at ansøge om at komme med i en pilotordning om såkaldt multifunktionel jordfordeling under Landbrugsstyrelsen, oplyser kommunen.

Meningen med multifunktionelle jordfordelingsprojekter er, at landmænd frivilligt afgiver jord, som bruges til naturprojekter mod til gengæld at få landbrugsjord et andet sted.

- Ved at sammentænke forskellige hensyn til fx natur, rent drikkevand, klima og friluftsliv kan vi slå flere fluer med ét smæk og samlet set få endnu mere natur- og miljø for pengene. Vi skal fx have genslynget Gudum Å og i den forbindelse ville det være godt at se på, om vi samtidig kan få taget nogle af de ånære arealer ud af landbrugsdrift både af hensyn til naturen, men også den fremtidige landbrugsdrift, siger Jørgen Grüner (SF), formand for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Udvalget godkendte mandag, at kommunen sammen med Naturstyrelsen søger om at komme i den nye pilotordning om multifunktionel jordfordeling. Målet er at få rejst mere offentlig skov tæt på Slagelse og samtidig få tilgodeset flere natur- og miljøinteresser. Ansøgningen kommer bl.a. til at indeholde idéer og forslag til etablering af græsningsfolde og vandhuller til gavn for et varieret plante- og dyreliv.

Udvikling og frivillighed

- Vi tror, at multifunktionel jordfordeling kan sikre en fortsat udvikling af Nordskoven, så vi kan få rejst mere bynær skov, give plads til mere natur tæt på byen, og - i samarbejde med borgerne - udvikle de rekreative muligheder i området, siger skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen.

Når man laver multifunktionel jordfordeling tages landbrugsarealer ud af drift for bl.a. at give plads til naturen, forbedre miljøets tilstand og give flere borgere adgang til flere oplevelser i det åbne land. Lodsejerne, der lader jord gå ud af drift, får tilbudt anden landbrugsjord i erstatning. Målet er samtidig at samle landbrugsarealerne i større blokke eller på placeringer, så det giver bedre værdi for landbrugsbedriften. 

- Ved jordfordelingen får landmændene mulighed for at frasælge landbrugsarealer, der fx ofte er for våde til dyrkning eller arealer, der af hensyn til rent drikkevand ikke må sprøjtes. Til gengæld vil jordfordelingen give mulighed for at erhverve andre landbrugsarealer. Det vigtige for os er, at det er frivilligt for lodsejerne, om de vil deltage i en jordfordeling, siger Pernille Ivalo Frandsen (V), Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Multifunktionel jordfordeling er en pilotordning, der udspringer af Folketingets tørkepakke fra 2018, hvor der blev afsat 150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling. Pengene, der kan søges om, skal bruges til processen med at lave jordfordelingen, og hvis ansøgningen går igennem, betyder det, at Landbrugsstyrelsen hjælper med at lave de nødvendige aftaler med områdets landmænd. 

Der er ansøgningsfrist den 15. maj. Selve jordfordelingen forventes at tage ca. 2 år og realisering af de enkelte projektelementer tager ca. 2-3 år.

ka