DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger

Tætte nåletræsplantager i Hammer Bakker skal lysnes op

Jagten stopper, og planter og dyr på randen af udryddelse fra området får nu mulighed for også at være en del af naturen.
30. NOV 2020 11.10

AALBORG: Naturen skal tilbage til Hammer Bakker, og alle skal kunne nyde flere vilde planter, sjældne sommerfugle og vilde heste, oplyser Aalborg Kommune.
 
Plantede nåletræsplantager skal erstattes af mere vild natur. Områdets løvskove får lov at udvikle sig vildt og brede sig naturligt. Flere heste og kreaturer skal pleje naturen i stedet for maskiner. Samtidig bliver der bedre mulighed for at opleve de storslåede udsigter fra bakkerne.

Det fremgår blandt andet af de nye planer for mere og bedre natur og flere store naturoplevelser i et af Aalborg Kommunes vigtigste naturområder, Hammer Bakker. Planen gælder de 720 hektar af området, som ejes af Aalborg Kommune, Den Danske Naturfond og Dansk Botanisk Forening.

Med naturplanen får planter og dyr på randen af udryddelse fra området nu mulighed for også at være en del af naturen i Hammer Bakker i fremtiden.

- Med planen har vi lavet godt 50 overordnede og konkrete principper, der skal understøtte et mere selvforvaltende naturområde med høj biodiversitet. For eksempel skal nåletræer af ikke-europæisk oprindelse fjernes og der sættes hegn om projektets to delområder, hvor der skal være afgræsning hele året, fortæller projektleder Svend Lassen.

De mørke og tætte nåletræsplantager, med meget lidt liv, bliver forvandlet til en blanding af naturskov, hede og overdrev med masser af vilde blomster.

Vilde heste

Rasmus Fuglsang Frederiksen, Dansk Botanisk Forenings Hammer Bakker-gruppe fortæller:

- Vi brænder for botanik og biodiversitet, og det er vores klare første prioritet. Når det kan kombineres med at flere mennesker kommer ud i naturen, får storslåede oplevelse og bliver klogere på vild natur, så er vi helt bestemt med. Og det mener vi, at disse planer kan understøtte. Så vi er meget glade for dette partnerskab og vores fælles ståsted.

Langt flere blomster giver et større mylder af både sjældne og almindelige sommerfugle og andre insekter, som ellers mangler steder at leve.

Det bliver muligt at opleve flokke af vildtlevende heste året rundt. De sættes ud for at skabe natur ved at skabe variation i plantevæksten, træde jorden op osv. og dermed skabe plads til flere planter, insekter og fugle i det lysåbne landskab. I løbet af december kommer de første otte konikheste. Hestene kommer fra et stort naturområde i Tyskland, så de er vant til at leve på naturens præmisser.

Den hidtidige jagt på Naturfondens arealer stopper, når kontrakterne med tre jagtkonsortier udløber.

- Aarhus Universitet har godt nok vurderet, at jagten i området har været bæredygtig set ift. områdets hidtidige formål. Men vi vælger alligevel at undlade at forny jagten for at give naturen mere ro i området, siger Frederik Møller.

ka