DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Ulovligt kemikalie målt i Korsør i rekord-koncentration

SK Forsyning har målt stoffet PFOS i høje koncentrationer ved Korsør Rensningsanlæg. Fundet udgør ikke en sundhedsmæssig risiko.
23. DEC 2020 10.02

SLAGELSE: Nye målinger fra rensningsanlægget i Korsør har vist rester af stoffet PFOS i høje koncentrationer, oplyser Slagelse Kommune. Anlæggets udledningstilladelse indeholder ikke grænseværdier for PFOS, fordi spildevand fra anlægget slet ikke forventes at indeholde stoffet i store mængder.

Der er målt op til 975 nanogram pr. liter i målingerne fra udløbet, hvilket er væsentligt over EU’s miljøkvalitetskrav i maritimt miljø på 0,13 nanogram pr. liter. Stoffet er fundet i spildevand, som løber ud i Storebælt, og det blev første gang registreret i forbindelse med målinger, som SK Forsyning modtog resultaterne af i marts. Normalt måler man ikke for stoffet i Danmark, og derfor er analyserne foretaget på Lund Universitet i Sverige.

-  PFOS burde ikke være i vores spildevand i højere koncentrationer, men de uofficielle målinger indikerede, at der var for høje koncentrationer. Stoffet blev fundet ved et tilfælde, idet vi undersøgte spildevandet for neonikotinoider.

- Det var i forbindelse med disse målinger, at man opdagede de høje koncentrationer af PFOS i spildevandet. Vi var derfor ikke opmærksom på stoffet i første omgang. Derfor gik der lidt tid før, der blev taget yderligere prøver. Resultaterne af de seneste prøver modtog vi mandag, og de bekræfter, at der er unormalt høje koncentrationer af PFOS i spildevandet i udløbet fra Korsør renseanlæg, siger vandchef Jan Jørgensen, SK Forsyning.

Ikke lovligt

PFOS er som udgangspunkt ikke lovlig at bruge i Danmark i dag, men der er undtagelser. Miljøstyrelsen, som er tilsynsmyndighed, blev i oktober orienteret om fundet, og er ligeledes orienteret om de nye målinger. Det vides ikke, hvor stoffet kommer fra, og derfor har styrelsen opfordret til, at Slagelse Kommune opsporer kilden til forureningen, så det går kommunen i gang med efter nytår.

- PFOS er et miljøfremmed stof, som er skadelig for havmiljøet. Men der er ikke en sundhedsmæssig risiko ved de høje koncentrationer, vi har fundet på Korsør Rensningsanlæg, fordi spildevandet bliver udledt til Storebælt, hvor det bliver blandet med havvandet. Men efter nytår går vi i gang med at undersøge, hvor forureningen stammer fra, og hvad vi kan gøre for at stoppe forureningen, siger afdelingsleder Jette Jungsberg.

Ifølge Miljøstyrelsen er der undtagelser til forbudet mod at anvende PFOS i produkter i den 
fotolitografiske industri, forkromnings-, galvaniserings- og luftfartsindustrien. 

ka