DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Haverne måtte ikke komme til at se triste og visne ud i vintermånederne, men skulle holde sig pæne året rundt.
Foto: BG Byggros

Vertikale haver tilfører levende gavlmalerier i grønt kvarter

Mere biodiversitet og aflastning af kloakken på Østerbro i København.
25. OKT 2020 13.57

KØBENHAVN: En beboelsesejendom på Østerbro i København har føjet 150 kvadratmeter vertikale haver til tre efterisolerede gavle som led i en renovering med støtte fra kommunen, oplyser firmaet BG Byggros, der har leveret konceptet.

Det har skabt en grøn lomme til gavn for lokalmiljøet, og løsningen bidrager samtidig til at aflaste kloaksystemet ved effektivt at forsinke regnvand fra ejendommens tage.  

Der er opført omkring 150 kvadratmeter vertikale haver fordelt på tre gavle ud mod Irmingersgade, forklarer Ulla Munk Beilin. Hun er partner og projektchef i SBS Rådgivning A/S, som har været totalrådgiver på projektet.

- Bygningen er en klassisk Københavnerejendom, som er blevet energioptimeret og har fået etableret bad de steder, hvor det manglede, med støtte fra kommunens byfornyelsesmidler. Her lykkedes det os også at få bevilget et særskilt budget til etablering af de vertikale haver, fortæller hun.  

Lokal afledning af regnvand

Systemet opbygges af såkaldte plantemoduler med indbygget vandreservoir, og haverne er konstrueret, så de opsamler regnvandet fra tagrender til vanding af planterne.

Når vandreservoiret i de øverste plantemoduler er fyldt op, fordeler vandet sig ved hjælp af tyngdekraften fra række til række, indtil det når bunden. Regnvandet opmagasineres således i selve plantevæggen, forklarer markedschef Torben Hoffmann:

- Ud over at være en flot løsning, der tilfører en grøn dimension til byrummet, aflaster de vertikale haver også kloaksystemet ved at forsinke og forbruge regnvandet fra tagene. Der er samtidig etableret et backup-system, som hele tiden monitorerer fugtniveauet i plantevæggen og sikrer vanding i tilfælde af længere perioder uden nedbør. Behovet for drift af haverne er med andre ord minimalt. 

- Løsningen krævede, at tagrendernes fald blev vendt, så vi nu får regnvandet ledt ned i væggene frem for kloakafløbet. Vores ingeniører har desuden lavet beregninger på, hvor store plantevæggene skulle være for at kunne optage tilstrækkeligt med regnvand fra tagarealet, ligesom vi blandt andet har regnet på, hvordan vægten af plantevæggene vil påvirke de efterisolerede gavle, supplerer Ulla Munk Beilin.

Plantedesign med blik for vækstforhold

Beplantningen består af stauder, der er udvalgt efter at kunne trives i den konstant våde jord. Derudover er tre fjerdedele af planterne stedsegrønne, da det er vigtigt, at haverne giver grøn oplevelsesværdi hele året, understreger Ulla Munk Beilin:

- Først og fremmest måtte haverne ikke komme til at se triste og visne ud i vintermånederne, men skulle holde sig pæne året rundt. Vores arkitekt designede de mønstre og strukturer, vi gerne ville have, og BG Byggros hjalp derefter med sammensætningen af planter, så vi har fået sikret en tilpas årstidsvariation.

Resultatet er grønne vægge, der fungerer ligesom levende gavlmalerier med beplantninger, der ændrer sig i takt med årstiden. Haverne er samtidig med til at understøtte områdets biodiversitet, idet beplantningen kan tiltrække insekt- og fugleliv.