DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Data i BBR er blevet mere præcise

KORT NYT25. JAN 2021 12.29

BBR, Bygnings- og Boligregisteret, er blevet markant forbedret, og det har udløst mærkbare forbedringer af statistikkerne for erhvervsejendomme og lokaler, melder Ejendomstorvet.dk, som derfor nu kan levere mere præcise statistikker over fx andelen af udbudte eller ledige butikslokaler, kontorer og lagerbygninger.

BBR-dataene er forbedret af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen under Skatteministeriet og kommunerne, som løbende indsamler og kvalitetssikrer data til BBR, fx om nybyggeri og ombygninger. En af ændringerne er, at BBR-data hidtil ikke har skelnet mellem forskellige typer af erhvervslokaler.

Det nye, forbedrede datamateriale kortlægger, at der reelt er væsentligt flere/større butiksarealer end hidtil vurderet ud fra tidligere skøn og kilder.

ka