DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger
Kritik af nye regler om indsamling af glas
Branchen foretrækker indsamling af glas i kuber, hvor færre flasker går i stykker.
Foto: Asger Ryø Borberg, Ritzau Scanpix

Kritik af nye regler om indsamling af glas

Både glasbranchen og flere kommuner er imod husstandsindsamling af brugt glas. Omsmeltning bruger 15 gange så meget energi som genbrug.

Fra næste år skal alle kommuner have en henteordning for indsamling af glasaffald fra husholdninger. 

Det fremgår af et udkast til bekendtgørelse, som netop har været i høring. Glas er en af de ti fraktioner, som alle husstande fremover skal sortere deres affald i.

I en tilhørende vejledning står der, at det fortsat vil være tilladt at indsamle glas i kuber inden for rimelig gåafstand.

Men står det til Brancheforeningen for Flaskegenbrug, skal alt glas indsamles i kuber og på genbrugsstationer som hidtil.

"Vi har flere gange i vores virksomhed prøvesorteret glas/flasker fra husstandsindsamling. Alle gange var det et fuldstændigt ubrugeligt produkt, som desværre kun bestod af glasskår," skriver brancheforeningens formand, Rasmus Plougmand, i et høringssvar, som DK Nyt har fået aktindsigt i.

Problemet er ifølge foreningen, at i hvert fald alle de skraldebiler, som for øjeblikket bruges til indsamling af glas, knuser glasset af pladshensyn. Dermed kan glasset kun genanvendes ved omsmeltning, som ifølge foreningen bruger 15 gange så meget energi som genbrug af flasker ved skylning.

Helt generelt skal affald hellere genbruges end genanvendes. Derfor ønsker brancheforeningen som minimum et krav om, at glasaffald ikke må komprimeres, men skal behandles på en måde, så det ikke går i stykker, så flaskerne kan genbruges ved at blive skyllet og fyldt op igen.

"Det allerbedste ville være at indsamle glas på genbrugsstationer og i kuber som hidtil, men hvis der ikke er politisk vilje til dette, så at sikre, at det ikke komprimeres. Hvis alt glasaffald fremover bliver husstandsindsamlet uden krav om nænsom behandling, vil der ikke længere kunne eksistere genbrug af vin- og spiritusflasker," skriver foreningen.

Glasskår bliver for små

Glasskår bliver blandt andet genanvendt hos Ardagh Glass Holmegaard ved Næstved, som omsmelter glas til emballage til fødevarer. 

Virksomheden er tilfreds med, at indsamlingen nu bliver mere ens landet over. Især glæder man sig til at slippe af med den blanding af metal, glas og plast, såkaldt MGP, som 22 kommuner bruger som indsamlingsmetode, skriver Holmegaard i et høringssvar. 

Men mens MGP-muligheden forsvinder, bliver det fremover tilladt at indsamle metal og glas sammen. Det er ifølge virksomheden "en helt uacceptabel mulighed", da sortering og flere omlæsninger vil skade glasset og nedknuse det. Ifølge et EU-direktiv må glasskår ikke være under ti mm for at kunne behandles og sorteres, og derfor vil nogle af glasskårene gå til spilde, argumenterer virksomheden.

Ardagh Glass Holmegaard anvender årligt ca. 140.000 ton oparbejdede glasskår og fik tidligere 100.000 ton fra det danske marked. Det er faldet til under 90.000 ton blandt andet på grund af MGP og øget husstandsindsamling, så virksomheden i stigende grad er nødt til at importere glasskår fra øvrige nordiske lande, oplyses det.

Derfor vil Holmegaard ligesom flaskegenbrugsbranchen helst have glas indsamlet for sig selv i kuber og på genbrugspladser. Allerhelst opdelt i farvet og ufarvet, som man gør det i Sverige.

Også Ingeniørforeningen IDA støtter i et høringssvar, at MGP-ordningen udfases, gerne endnu hurtigere. Desuden finder foreningen det afgørende, at glas ikke blandes med andre fraktioner, heller ikke med metal, fordi det giver et uforholdsmæssigt stort tab af glas i den videre genanvendelse.

Kuber fungerer 

Flere kommuner er også tilhængere af indsamling i kuber og på genbrugspladser.

Forsyning Helsingør skriver i et høringssvar, at man i dag afleverer cirka en tredjedel hele flasker til genbrug, og at det kun kan ske ved indsamling i kuber, da de fleste flasker knuses ved omlastning i husstandsindsamlinger.

"Forsyning Helsingør ønsker at bibeholde aflevering af flasker til genbrug, der er højere i affaldshierarkiet. Det er spørgsmålet, om det er miljømæssigt hensigtsmæssigt at anvende ressourcer både til flere kuber, der anvendes meget lidt (hvis de overhovedet vil blive benyttet), og kørsel med afhentning af små mængder glas og flasker mange steder i kommunen," skriver selskabet.

Det vurderer, at det får indsamlet det meste af potentialet med de nuværende glaskuber, og gør desuden opmærksom på, at det er udfordrende at finde placeringer til kuber i byområder.

Gåafstand på landet

Helsingør har desuden svært ved at se meningen med, at glaskuber ifølge vejledningen skal være i gåafstand, også i tyndt befolkede områder. Her har man god erfaring med, at borgerne tager flasker og glas bag i bilen, når der fx skal købes ind. 

Ikast-Brande er tilfreds med, at indsamling af glas fortsat kan ske i kuber eller miljø-øer. Men man opponerer også her mod, at glaskuberne skal stå "i rimelig gåafstand", når nu mange ejendomme ligger på landet. Borgerne er i forvejen afhængige af bil for at købe ind, og der med kan de også transportere affald til en kube længere væk end "rimelig gåafstand", argumenterer kommunen.

Også Aalborg tilslutter sig, at gåafstand til glaskuber er for voldsomt et krav, og at det bør være nok, at glas kan leveres centrale steder som fx hos den lokale købmand.

Favrskov har svært ved at se logikken i, hvorfor lige præcis glas må indsamles husstandsnært, altså i fx glaskuber, når de andre fraktioner skal indsamles ved husstanden.

"Fra et borgerperspektiv kan det opleves som ulogisk serviceprioritering, at de lette fraktioner alle indsamles på matriklen, mens den formodentligt tungeste af de tørre fraktioner skal fragtes til en nærliggende kube," skriver kommunen og foreslår også at tillade husstandsnær indsamling af metal, som vejer mindre, og tekstiler, hvor der næppe er en jævn strøm af affald fra hver husstand, hvilket kan medføre uhensigtsmæssig tomkørsel for renovationsbilerne.

Alle høringssvar er lige nu til behandling i Miljøministeriet.