DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger
Aalborg viser vejen til en levende bymidte
En nedslidt parkeringsplads midt i byen tæt på domkirken og en fredet bygning, som tidligere var posthus, er jævnet med jorden, og i stedet er der nu en åben plads med grønne områder, boliger og cafeer. Det seneste eksempel på udviklingen af midtbyen i Aalborg.
Foto: Mikkel Berg Pedersen

Bymidter:
Aalborg viser vejen til en levende bymidte

Ingen kan genstarte handelslivet i byerne alene, mener Dansk Erhverv, som peger på partnerskabet mellem en række aktører i Aalborg som en model, der kan rulles ud over hele landet.

AALBORG: Dansk Erhverv har udpeget Aalborg som eksempel til efterfølgelse. KL har lanceret en kampagne kaldet ”Genstart handelsbyerne”, og chefkonsulent i Dansk Erhverv Per Thye Rasmussen mener, der er noget at lære af Aalborg:

- Der kom en kommunal erhvervsstrategi for to-tre år siden uden overhovedet at nævne detailhandel. Det kan ikke være rigtigt, sagde vi til borgmesteren. Detailhandlen er et betydningsfuldt erhverv med 9.000 ansatte, siger han til Kommunen.dk.

Aalborg har nu samle en række organisationer, foreninger og virksomheder i et lokalt partnerskab og ansat en commercial brand manager med ansvar for ”at styrke det pulserende byliv og blive bedre til at tænke events, kulturelle arrangementer, restaurationsliv, detailhandel og turisme sammen”, som der står i den nye detailhandelstrategi.

Antallet af ledige butikker i Aalborg er på nogenlunde samme niveau i dag som tidligere år. Det viser tal fra erhvervsmæglerfirmaet Nordicals, som netop har udsendt seneste udgave af sin "markedsindsigt". I 2. kvartal 2020 stod 8,2 pct. af butikkerne i Aalborg ledige. I første kvartal 2017 var tallet for såkaldt tomgang på 6,7 pct.

Læs hele historien på Kommunen.dk