DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job
Dansk EU-ansøgning: Ingen produkter må blive til affald
I fremtiden skal der sorteres i mange flere fraktioner - en del af grundlaget for, at affald i højere grad bliver en ressource, så CO2-aftrykket mindskes.
Foto: Region Midtjylland

Dansk EU-ansøgning: Ingen produkter må blive til affald

Med Region Midtjylland i spidsen søger nyt nationalt affalds-projekt om 83 EU-millioner, som skal vise ny veje for affald og cirkulær økonomi.
26. APR 2021 7.45

Ingen produkter må blive til affald. Det er visionen i et nyt stort dansk partnerskab med Region Midtjylland i spidsen. Det har derfor søgt EU om 83 mio. kr. til et projekt, der konkret kan vise nye veje for affald og cirkulær økonomi.

Pengene søges i EU's miljø- og klimaprogram, LIFE, hvor der kan søges midler til at gennemføre nogle af EU's centrale miljølove og -strategier, som den danske affaldsplan skal leve op til.

Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Miljøstyrelsen og 39 andre partnere, heriblandt mange kommuner og affaldsselskaber fra de to regioner, står bag ansøgningen, og hvis EU imødekommer den, skal projektet sætte fokus på at øge forebyggelse af affald samt genbrug og genanvendelse af produkter og materialer.

- Vi skal vide, hvad og hvordan noget kan bruges, når jeg ikke længere har brug for det, eller det er gået i stykker. Det er utrolig komplekst, men det er jo en udfordring, som alle lande står med. I Danmark skal vi implementere en national affaldsplan og dermed også EU's affaldsdirektiv. Vi har brug for at blive klogere, hvis vi skal nå i mål, og den viden kan andre lande også bruge. Så jeg håber, at vores ansøgning slipper gennem EU's nåleøje, siger Jørgen Nørby (V), formand for Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling og medlem af Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer.

Bygger videre på mangeårig indsats

Projektet med det mundrette navn CE Beyond Waste skal bygge videre på den mangeårige indsats på cirkulær økonomi, som Region Midtjylland har gennemført i samarbejde med kommuner, erhvervsliv og egen organisation som fx at kortlægge plast-strømmene på Aarhus Universitetshospital. 

Som en del af ansøgningen til EU-millionerne har Midtjylland udarbejdet en analyse af midtjyders tøjforbrug og dets klimaaftryk.

Og vi får brug for mere cirkulær økonomi. I Danmark bruger vi nemlig gennemsnitligt flere ressourcer end de fleste andre lande - fx mere end 22 ton naturressourcer pr. indbygger, hvor det europæiske gennemsnit er 14 ton. Danmark er også det land i Europa, der genererer mest husholdningslignende affald pr. indbygger – ca. 816 kg om året, oplyser Region Midtjylland.

ibs