DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Fire år uden statslig godkendelse af kommuneplan

I fire år har Morsø arbejdet på at få afsluttet en kommuneplan, men styrelser har ikke villet give de fornødne godkendelser.
27. APR 2021 6.30

MORSØ: I fire år har Morsø Kommune ventet på en statslig godkendelse af "Morsøs Kommuneplan for 2017-2029", men den har ladet vente på sig. I planen ønsker kommunen at byudvikle tre områder i Nykøbing, men Erhvervsstyrelsen afviste i 2018 de to af dem, hvor der ligger henholdsvis en golfbane og en campingplads, da de ligger i kystnærhedszoner. Sådan fremgår det er kommunens sagsbehandling.

Efter at styrelsen nedlagde veto mod de nye områder, søgte kommunen om en godkendelse til udviklingsområder inden for kystnærhedszonen i henhold til Planloven fra 2017. Men det ændrede ikke på svaret. Der har siden været flere forhandlingsmøder om udstykning af områderne, men Kommuneplanen for 2017-2029 er endnu ikke blevet godkendt.

Afslagene er blevet begrundet med, at der i kystnærhedszoner kun må udpeges arealer til byudvikling, hvis der er tale om en funktionel eller planmæssig grund. Det mener kommunen modsat styrelsen, at der er tale om, da det er de eneste to områder inden for bygrænsen, hvor der kan bygges boliger, uden at det får konsekvenser for bl.a. virksomheder eller giver problemer med støj, kunne Nordjyske berette tilbage i september.

Urimeligt behandlet

I mellemtiden er der blevet mulighed for at dække sig ind under, at der er tale om, at der er en funktionel eller planmæssig grund. Selvom at der kom en åbning, så kom strandbeskyttelseszonen til hinder for at komme videre. En ophævelse af zonen kræver tilladelse fra Miljøstyrelsen, men den har kommunen ikke fået.

Nu skal byrådet til at revidere kommunalplanen, som de skal hvert fjerde år. Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) føler, at kommunen er blevet urimeligt behandlet i de seneste år, og han vil have bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad (S) i tale. For at få en endelig afgørelse om byudviklingen er borgmesteren klar til at "slå spidsteltet op foran ministerkontoret". Det skriver Nordjyske.

- Når man i København kan anlægge en helt ny by på Lynetteholmen, må vi vel for pokker også kunne få lov at flytte en campingplads. Vi må kræve at få et svar på, hvor en by som Nykøbing kan få lov at vokse og udvikle sig. På et tidspunkt under forhandlingerne fik vi det svar, at vi kunne jo udstykke Morsø Multipark. Jeg synes, det er udtryk for københavneri at blive udsat for den slags useriøse udmeldinger mere eller mindre officielt. Det er no go, siger borgmesteren.

mh