DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger

Fredericia Byråd til miljøministeren: Miljøfarlige stoffer skal overvåges bedre i Lillebælt

Miljøfarlige stoffers effekt i Lillebælt skal overvåges langt bedre, og der skal fastsættes miljøkvalitetskrav for flere stoffer, lyder det fra byrådet til miljøminister Lea Wermelin (S).
27. FEB 2021 15.18

FREDERICIA: Byrådet i Fredericia ønsker en bedre national overvågning af hav- og vandmiljøet i Lillebælt og større fokus på miljøfarlige stoffer i kommende vandplaner. Sådan lyder det i et brev til miljøminister Lea Wermelin (S).

- Fredericia ligger midt i Naturpark Lillebælt, som er Danmarks største naturpark og udpeget som internationalt beskyttelsesområde. Dyrelivet og plantelivet i Lillebælt er unikt, men også hårdt prøvet af mange årtiers tung industri i området. Derfor skal vi følge havmiljøets påvirkning af skadelige stoffer ekstra tæt, siger borgmester Steen Wrist (S).

Fredericia ønsker med henvendelsen til miljøministeren både at sikre bedre overvågning af miljøskadelige stoffer i havet, og at få fastsat flere miljøkvalitetskrav, altså grænseværdier for de miljøfarlige stoffer, der sikrer, at de ikke skader menneskers sundhed eller vandmiljøet. 

- De nationale målinger, vi har i dag er ikke tilstrækkelige og måler ikke bredt nok. Vi har brug for bedre viden og skærpede miljøkrav til at sikre, at vi passer på havmiljøet ude i kommunerne. Det kræver et nationalt fokus og ministerens hjælp, siger borgmesteren.

Sårbare danske farvande

Det er Miljøstyrelsen, der har ansvaret for målinger og overvågning af de marine områder i Danmark, og resultatet af disse målinger og overvågninger fremgår af såkaldte Novana-rapporter. Den seneste Novana rapport er netop udgivet.

Om Lillebælt står der, at de senere års udvikling har vist, at de danske farvande fortsat er meget sårbare over for påvirkninger og endnu er langt fra målet om en stabil god miljøtilstand. Ud over tilførslen af næringsstoffer (eutrofiering) påvirkes miljøtilstanden også negativt af fx fiskeri, klimaforandringer og miljøfarlige stoffer.

Sammenfattende viser data fra det nationale overvågnings-program, at havmiljøet responderer positivt på en reduceret belastning, men ændringer på økosystem-niveau sker langsomt. Kommunerne har brug for at kunne følge den udvikling for at kunne træffe de rigtige afgørelser, lyder det fra Fredericia.

eo