DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job
ARGO ved Roskilde er et af de ti anlæg, der er udpeget til at lukke.
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

KL har udpeget de ti forbrændingsanlæg, der skal lukke

Fem jyske, tre sjællandske, et fynsk og et bornholmsk anlæg er på listen.
17. DEC 2020 15.57

Som følge af klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er KL nu klar med en plan, der kan reducere forbrændingskapaciteten med 30 pct. frem mod 2030, lyder det fra KL.

Før sommerferien blev et bredt flertal i Folketinget enige om klimaaftalen for affaldsområdet. I aftalen blev KL anmodet om at udarbejde en plan, der oplister anlæg, der kan lukke for at nå regeringens klimamål og som led i målsætningen om, at langt mere affald skal genanvendes.

Nu er KL klar med en faglig plan, som skal afleveres til Energistyrelsen.

- Vi er nået frem til en plan, der både tager hensyn til, hvad der er bedst for klimaet og den danske samfundsøkonomi. Det er ingen hemmelighed, at det ikke har været en let opgave. Men alternativet er en model baseret på udbud og konkurrence, og det mener vi ikke er den rigtige løsning, da der er tale om samfundskritisk infrastruktur. Derfor har vi påtaget os opgaven og står nu med en faglig plan, der peger på, at der i 2030 kan opnås en klimaeffekt på 0,5 millioner ton CO2 og en økonomisk effektiviseringsgevinst på samlet 600 mio. kr., siger KL’s formand Jacob Bundsgaard (S).

Transport og alternativ til affaldsvarmen medregnes

Ifølge klimaaftalen skulle KL udpege de mindst effektive og mindst miljørigtige anlæg til lukning. For at sikre det bedst mulige grundlag har KL hyret Ea Energianalyse, der er faglige eksperter på netop forsynings- og klimaområdet.

I Ea’s analyse er medregnet en række forskellige parametre for at sikre det bedste grundlag for planen.

- Udover kravene i den politiske aftale tager planen også højde for, at affald skal transporteres længere i fremtiden, når der kommer færre anlæg. Det skal gøres så omkostningseffektivt som muligt for at sørge for, at forbrugerpriserne fortsat er billige. Desuden er det afgørende, at vi garanterer borgerne et alternativ til den affaldsenergi, der bliver udfaset, så der stadig er varme i hjemmene til rimelige priser, siger Jacob Bundsgaard.

Planen peger på, at følgende forbrændingsanlæg skal være taget ud af drift i 2030:

  • ARGO (Roskilde)
  • MEC Bioheat & Power (Holstebro)
  • I/S Norfors (Hørsholm)
  • Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (Hjørring)
  • AffaldPlus (Slagelse)
  • Sønderborg Kraftvarme I/S
  • Aars Fjernvarme
  • Svendborg Kraftvarme A/S
  • Hammel Fjernvarme
  • Bornholms Affaldsbehandling.

Nu starter en politisk drøftelse med staten og kommunerne, der frem mod sommeren 2021 skal konsolidere planen og finde en model for fordeling af affald i hele landet. I den proces er det afgørende for KL, at kommunerne får en garanti for, at nedlukningerne ikke vil skade økonomien.

- Der er investeret milliardstore beløb i de kommunale affaldsenergianlæg for at løse en samfundskritisk opgave. Derfor er det ikke uden økonomiske tab at lukke flere af dem ned, og vi vurderer lige nu, at der vil være strandede omkostninger for op mod 1,5 mia. kr.

- Det er helt centralt, at kommunerne får dækket alle de udgifter. Det må ikke få negative konsekvenser for kommunernes økonomi og velfærden til borgerne, at der er forbrændingsanlæg, der skal lukke. Derfor skal tilpasningsplanen og vilkår herfor nu forhandles med Folketinget – og det ser vi frem til, siger Jacob Bundsgaard.

ka