DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger

Københavnsk gebyr-dom får effekt i alle kommuner

Erhvervssaffaldsgebyr kan ende med at skulle sagsbehandles på ny.

En højesterestdom over Københavns Kommune i en sag om blot 937,50 kr. i uberettiget opkrævet erhvervsaffaldsgebyr for et enkeltmandsfirma på indehaverens privatadresse, får nu som ventet afsmittende virkning i alle andre kommuner.

De skal 1. gøre sig klart, om deres praksis i lignende sager har været sammenlignelig med praksis i København, og hvis ja, så 2. om nogen firmaer skal have gebyret tilbagebetalt. For at få afklaret hvem og hvor meget, vil det i eksempelvis Aalborg Kommune ifølge fungerende miljø- og energirådmand Per Clausen (EL) betyde, at kommunen "helt sikkert (kommer) til at lave noget sagsbehandling, der bliver rimelig omfattende", siger han til Nordjyske.

Det skyldes, at højesteretsdommen ikke forholder sig generelt til gebyret, men siger, at den konkrete sag skulle have været vurderet individuelt, og at vurderingen skulle have ført til en fritagelse for gebyret. Derfor skal mulige andre afgørelser af samme beskaffenhed identificeres og gennemgås.

Gebyret var gældende fra 2011, indtil det blev afskaffet i 2019, men foruden at nogle firmaer kan have krav på en tilbagebetaling af gebyret, kan andre stadig være i restance, og til den ende har Gældsstyrelsen bedt alle kommuner om at melde deres administrationspraksis ind senest ved udgangen af denne uge. Svarer en kommune ikke til tiden, vil Gældsstyrelsen stoppe med at inddrive restancerne på området, indskærper KL, som onsdag holder temadag om emnet.

Se højesteretsdommen.