DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job
Regeringen vil have danskerne til at sortere ti typer affald
Plastaffald skal sorteres for sig allerede i husholdningen, foreslår Lea Wermelin.
Foto: Jørgen Bausager, Ritzau Scanpix

Regeringen vil have danskerne til at sortere ti typer affald

Samtidig skal det sikres, at sorteringen rent faktisk nytter noget, siger miljøminister Lea Wermelin (S).
18. MAJ 2020 11.08

Regeringen vil fremover have danskerne til at sortere husholdningsaffaldet i ti forskellige typer. Det er mad, papir, pap, metal, glas, plast og restaffald. Men også fødevarekartoner, tekstil og farligt affald skal være en del af systemet.

Desuden skal affaldssorteringen ensartes i hele landet, og det skal gøres nemmere og mere overskueligt med piktogrammer.

Det mener regeringen, der kommer med forslaget som en del af en klimahandlingsplan, som skal bringe Danmarks udledning af drivhusgasser ned.

Sortering overalt

Ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) skal affald sorteres på samme måde, uanset om det er i hjemmet, sommerhuset, på arbejdspladsen eller i det offentlige rum.

- Det ved jeg godt, er en stor opgave at bede om. Til gengæld skal vi så sikre, at det rent faktisk nytter noget at sortere det. At det er med til at gøre en grøn forskel. For så tror jeg, at rigtig mange danskere gerne vil være med, siger hun.

Regeringens udspil er en del af ambitionen om, at Danmark skal nå målet om 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030, som blev besluttet med klimaloven i efteråret sidste år, siger miljøministeren.

For ifølge regeringens beregninger vil forbrændingsanlæggene stå for 1,5 millioner ton CO2 i 2030, hvis det ikke lykkes at genanvende mere affald.

Støttepartier vil gå længere

Regeringens støttepartier SF og Enhedslisten mener, at det er et godt udspil. Men begge partier er også enige om, at afbrændingen af affald skal mindskes. Faktisk helt udfases.

- Det er enormt vigtigt for os, at man også tager fat på de andre elementer, lige fra produktion til håndtering af affald, siger Signe Munk, klimaordfører hos SF, og efterspørger blandt andet en slutdato for affaldsforbrænding.

Ifølge Enhedslistens klimaordfører, Mai Villadsen, bør der også stilles større krav til virksomhederne, både til genanvendelighed af emballage og affaldssortering i industrien.

V: Mest miljø for pengene

Venstre er også med i aftalen om klimaloven, og for miljøordfører Jacob Jensen (V) er det afgørende, at nye affaldstiltag giver mest miljø for pengene.

- Det er vigtigt, at vi får indrettet os på en måde, så vi får mest miljø for pengene, og det vil jeg gerne se i den model, som regeringen lægger frem, siger han.

- Vi skal jo ikke genere danskerne mere end højest nødvendigt, hvis det faktisk kunne lade sig gøre at få mere miljøeffekt ved at gøre det på en mere automatiseret måde. For eksempel ved at sortere det via maskiner.

Miljøministeren og klimaminister Dan Jørgensen (S) præsenterer klokken 11.30 det fulde affaldsudspil på et pressemøde.

Ritzau