DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger
Spildevand fra lokalt firma skader havmiljøet ved Slagelse
RGS Nordic tager imod byggeaffald, der bliver genbrugt til nyt byggeri.
Foto: Celine Dahl, Ritzau Scanpix

Rapport :
Spildevand fra lokalt firma skader havmiljøet ved Slagelse

En rapport fra Aarhus Universitet konkluderer, at udledningen af spildevand belaster havmiljøet i Agersø Sund. Slagelse Kommune kritiseres for ikke at have revideret gammel miljøgodkendelse.
30. NOV 2020 10.30

SLAGELSE: En ny rapport fra Aarhus Universitet konkluderer, at firmaet RGS Nordics udledning af spildevand skader vandet i Agersø Sund i Slagelse Kommune.  

Rapporten konkluderer blandt andet, at udledning af en række stoffer fra RGS Nordic, der modtager og renser industrispildevand, kan have en væsentlig belastning af vandmiljøet. 

"Flere af stofferne kan potentielt have akutte og kroniske toksiske effekter på dyre- og plantelivet ved Agersø," lyder det blandt andet i rapporten.

Rapporten er bestilt af den lokale fiskeriforening på Agersø, der tidligere har klaget over, at fiskene i sundet er forsvundet. Foreningen har desuden peget på spildevandet fra firmaet som en mulig forklaring. Danmarks Fiskeriforening har finansieret rapporten.

Gammel godkendelse giver kritik af kommunen

Rapporten konkluderer, at kravværdierne i miljøgodkendelse for firmaet ikke er nok til at sikre, at EU's vandrammedirektiv efterleves. Jakob Strand, der er seniorforsker på Aarhus Universitet, har i rapporten gennemgået RGS Nordics egne måledata helt tilbage fra 2005 til 2020.

På baggrund af firmaets egne data, konkluderer rapporten, at i 80 pct. af prøverne kan udledningen af spildevandet medføre overskridelser af de nuværende miljøkvalitetskrav. 

Det får seniorforsker Jakob Strand til at kritisere kommunen. Han udtaler til TV2 Øst, at det er et problem, at Slagelses miljøgodkendelse af firmaet fra 2008, indeholder kravværdier, der er meget højere end, hvad den nyeste lovgivning tillader. 

- Problemet er, at man ikke får indarbejdet den nyeste viden i forhold til, hvor skadelige de her stoffer er. Det må da få nogle alarmklokker til at ringe, siger Jakob Strand.

Kommune og firma afviser kritik

Hverken Slagelse Kommune eller firmaet er dog enige i kritikken. Til sn.dk affejer afdelingsleder i Slagelses miljøafdeling, Jette Jungsberg kritikken, og henviser til, at rapporten blandt andet bruger gamle data.

- Slagelse Kommune er noget forundrede over konklusionen, fordi rapporten bruger gamle data helt tilbage fra 2005. I rapporten tages der ikke i betragtning, at kravene til tungmetaller og miljøfremmede stoffer først bliver gældende fra 2013, da en miljøgodkendelse fra 2008 ligger i klagenævnet i fem år. Endvidere tager rapporten heller ikke i betragtning, at RGS Nordic i 2015 får installeret mikrofiltrering og kulfiltre til efterpolering af spildevand for miljøfremmede stoffer. Derfor skal en reel vurdering af påvirkningen af Agersø Sund foretages fra 2015, hvor kulfiltrene er i drift, skriver Jette Jungsberg i et skriftligt svar til Sjællandske.

- Gældende miljøkvalitetskrav skal først implementeres i eksisterende miljøgodkendelser ved revurderinger. Slagelse Kommune er i gang med at revidere miljøgodkendelsen. Det er en omfattende og tidskrævende proces, og derfor administreres der efter eksisterende miljøgodkendelse til en ny foreligger, hvilket er i overensstemmelse med de retningslinjer, som vi er underlagt, skriver Jette Jungsberg til Sjællandske.

jeg