DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Analyse peger på potentielle tidsgevinster i byggesagsbehandling

KORT NYT25. MAR 2021 14.32

Kommunerne under ét ville kunne nedbringe byggesagsbehandlingen med 1,5 mio. dage, hvis de alle havde samme sagsbehandlingstid, som de ti hurtigste kommuner har i gennemsnit, viser en analyse fra de små og mellemstore virksomheders organisation SMVdanmark på baggrund af tal fra KL. Tidligere på ugen viste tal fra Dansk Industri en forskel mellem hurtigste og langsomste kommune på 188 dage i sagsbehandlingstiden.

I 2015 indgik KL en aftale med den daværende regering om fælles servicemål for kommunernes sagsbehandling, men i 2020 levede kommunerne kun op til målene i 61 pct. af de samlede sager. Sammen med KL peger SMVdanmark på, at en politisk aftale fra 2018 har været med til at forlænge sagsbehandlingstiden, da større krav til behandlingen af visse sager har besværliggjort processen og skabt mangel på kvalificerede medarbejdere.

Selv hvis samtlige kommuner ikke kan nå ned på de ti hurtigste kommuners gennemsnitlige sagsbehandlingstid, er der stadig potentiale for at give borgere og virksomheder en hurtigere sagsbehandling. Ved at nedbringe ventetiden, så alle kommuner lever op til de servicemål, der er sat, vil kommunerne kunne reducere den samlede sagsbehandlingstid i landet med 500.000 dage årligt, påpeger SMVdanmark.

mh

Se SMVdanmarks analyse og Dansk Industris opgørelse af sagsbehandlingstider.