DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger
Markfirben skal beskyttes - molergrav må droppes
Foto: Steen Agger, Biofoto/Ritzau Scanpix

Nævn underkender Morsø:
Markfirben skal beskyttes - molergrav må droppes

Kommunen var ikke grundig nok med at påvise, at en firbenskoloni i området vil kunne overleve gravearbejdet.
7. NOV 2020 10.34

MORSØ / NORDJYLLAND: Planklagenævnet har nu ophævet et kommuneplantillæg, som Morsø vedtog i 2017 for at give lov til mere gravning efter moler på i Stærhøj Øst på nordsiden af Mors. 

Afgørende er kolonier af det fredede markfirben, som har et leve- og ynglested i det pågældende område, et overdrev på 7.700 kvadratmeter, som i forvejen rummer en gammel molergrav.

I 2016 havde Region Nordjylland, som har det overordnede ansvar for råstofplanen, afgjort, at det vil kræve et kommuneplantillæg, hvis virksomheden Imerys, Industrial Minerals Denmark, skulle have tilladelse til at indvinde moler i Stærhøj Øst.

Yngleområde skal hænge sammen

I 2017 vedtog Morsø Kommune derefter kommuneplantillægget og nåede frem til den konklusion, at den truede øgleart findes på stedet, men at råstofgravningen ikke ville true dyrenes eksistens. 

Planklagenævnet er af en anden opfattelse og peger i sin afgørelse nu på, at grusveje og jorddepoter i området vil komme til at udgøre barrierer for firbenene. Og det er vigtigt med sammenhæng mellem arealerne til, at de kan fungere som et samlet yngle- og rasteområde. Det har kommunen ifølge nævnet i hvert fald ikke godtgjort, at de kan.

Nævnet udelukker samtidig ikke, at "et mere fyldestgørende oplysningsgrundlag og en vurdering på baggrund af alle relevante oplysninger" ville kunne have ført til en anden konklusion i forhold til markfirben. I så fald må kommunen tage sagen forfra.

Rettelse 9. nov: paddeart rettet til øgleart