DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger
Plusbus-kunst til Aalborg med Statens Kunstfond indover
Kunstnerduoen Bank & Rau med modellen af Vestbyen Stationsplads.
Foto: Aalborg Kommune

Plusbus-kunst til Aalborg med Statens Kunstfond indover

Ud af ti forslag fra kunstnere er de fem blevet udvalgt til at udsmykke stationer og gennemgående træk langs den kommende rute.
7. NOV 2020 16.00

AALBORG: Bistået af Statens Kunstfond kunne Aalborg Kommune i foråret invitere ti kunstnere til at komme med forslag til kunst langs ruten for byens kommende Plusbus. Nu har kommunen valgt fem af forslagene ud. 
 
Ambitionen er, at kunsten bliver skabt til stederne og så vidt muligt integreres i anlægsprocessen. Statens Kunstfond har bevilget 0,5 mio. kr. til de ti kunstneres honorarer for skitseforslagene samt 75.000 kr. i honorar til en kunstfaglig projektleder. Som et led i aftalen forbeholdt Statens Kunstfond sig retten til at vælge fem af de ti kunstnere og udpege projektlederen.

- Aalborg Kommune arbejder professionelt og fokuseret med sin kunststrategi, og der har været en stor velvilje fra alle involverede parter. Jeg håber meget, at det vil lykkes kommunen at skaffe midler til realisering af kunst til Plusbussen, da de udvalgte projekter vil kunne blive en markant identitetsmarkør i byens rum, siger Marie Dufresne, kunstfaglig konsulent udpeget af Statens Kunstfond.

Plusbussen bliver for Aalborg, hvad metroen er for København og letbanen for Aarhus. Den er et spor på 11 km., der snor sig igennem byen, fra væddeløbsbanen i vest til det nye hospital i øst. Erfaringer og analyser peger på, at sådan et anlæg trækker mere byudvikling med sig.

Forude venter et større arbejde med at rejse den nødvendige økonomi til at realisere værkerne. Som udgangspunkt er de samlet set budgetteret til 12,7 mio. kr.

Vestbyen Station
Kunstnerduoen Bank & Rau med forslaget City Quilt. En udsmykning af loft og søjler under jernbanebroen udført i teknostonefliser med printede motiver fra byens liv.

Kennedy Stationsplads
Eva Steen Christensen med forslaget Ophav. Muslingeskaller i glaseret beton på selve pladsen og ornamentik på fliser i tunnelen under vejen.

Karolinelund Station
John Kørner med elementer inspireret af det gamle tivoli; to lysskulpturer, to porte, lamper og bænke.

Gigantium Stationsplads
Lea Gulditte Hestelund med et forslag bestående af et farvet gummiunderlag samt bænke og skulpturelle figurer i stål og gummi, der også er lege- og motionsredskaber.

Et gennemgående træk langs ruten
Tina Maria Nielsen med forslaget Holdepunkter, der består af små symbolske objekter støbt i bronze, som skal opdages på hver station.

ka