DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

480 ton sten i Horsens Fjord til gavn for fiskene

Stenene sikrer gode forhold for tang og muslinger og giver skjul til småfisk og skaldyr, så de får bedre vilkår for at leve i fjorden.
26. JAN 2021 15.33

HORSENS: I disse dage bliver der lagt ca. 480 tons sten ud på tre forskellige felter i Horsens Fjord, oplyser Horsens Kommune, der arbejder sammen med Partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord om den sag. Udlægningen af sten skal sikre et bedre vandmiljø og give flere muligheder for, at småfisk og skaldyr kan leve i fjorden.

- I fjorden er der store områder med ren sandbund, og her er der ikke ret meget, der kan leve. Derfor lægger vi sten ud, så vi giver flere dyr mulighed for at leve på bunden. Når der er sten, kommer der bl.a. flere muslinger og mere tang. Det giver mad og skjul til fisk og skaldyr samt bakteriebelægninger, der øger fjordens evne til at rense sig selv, og på den måde forbedrer vi både vandmiljøet i fjorden og skaber større biodiversitet, forklarer Jan Karnøe, som er formand for partnerskabet.

Inden dette projekt blev der i juli 2020 plantet 10.000 ålegræsplanter og udsat 10.300 stk. skrubbeyngel - også med det formål at forbedre forholdene i fjorden.

Universitetsfolk indover

I kommunens budget for 2021 besluttede forligspartierne at bakke yderligere op om restaureringsprojektet, og de afsatte derfor en halv mio. kr. til flere projekter, der skal skabe bedre forhold i fjorden. Nogle af disse penge bruges nu på udlægningen af sten.

Stenene bliver lagt ud i to til fire meters dybde på tre forskellige felter. 

- Kombinationen af ålegræs og sten i fjorden er rigtig god. Ålegræsset giver fine skjulesteder for småfisk, mens sten giver meget bedre vilkår for muslinger, fordi de kan fæstne sig på stenene. Vi vil gerne have flere muslinger i fjorden, for de renser vandet, fordi de æder alger. Når det sker, får ålegræsset bedre vilkår, fordi græsset kræver lys, så de to ting supplerer altså hinanden rigtig godt, forklarer Jan Karnøe.

Effekten af udlægningen af stenene vil i de kommende år blive fulgt af partnerskabet i samarbejde med Biologisk Institut på Syddansk Universitet.

De mange sten, der bliver lagt ud, kommer fra lokalområdet. Ca. 180 tons er blevet doneret af Wittrup Seafood A/S, der har fået stenene i net under muslingeskrabning. De øvrige sten er købt lokalt.

ka