DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger

Aarhus skåner trafik og stabiliserer havnekajer i samme hug

KORT NYT31. AUG 2020 9.48

AARHUS: 1.500 lastbiler undgår at belaste trafikken og miljøet i Aarhus takket være godt samarbejde mellem Aarhus Kommune og Aarhus Havn, oplyser kommunen. Kanaludgravningerne på Pier 4 er i fuld gang, og i stedet for at køre sandet til depoter uden for byen, har Teknik og Miljø indgået en aftale med Aarhus Havn om at fylde det i Bassin 7 i stedet. Med den løsning skal de i alt 30.000 kubikmeter sand kun transporteres få hundrede meter i stedet for hele vejen gennem byen.

- Vi bidrager naturligvis gerne til at opnå en oplagt miljøgevinst ved at lagre sandet i et bassin, som vi ikke længere bruger til erhvervsmæssig besejling. Desuden vil opfyldningen bidrage til at øge levetiden for kajerne, idet de bliver yderligere stabiliseret af sandet, siger CEO Thomas Haber Borch fra Aarhus Havn.

Aarhus Havn har også selv bidraget til opfyldningen af Bassin 7. Deres del af sandet kommer fra sejlrenden, som med mellemrum skal graves ud.

ka