DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger

Afbrænding af mink giver bekymring for smitte

Flere affaldsenergianlæg er klar til afbrænding og at få nødvendige godkendelser og dispensationer.

Allerede tirsdag, en dag før statsminister Mette Frederiksens pressemøde onsdag, hvor det kom frem, at alle mink i Danmark skulle aflives, blev bioenergianlægget i Holstebro Maabjerg Energy Center spurgt, om de kunne brænde mink af.

Her takkede bioenergianlægget dog nej til at deltage i opgaven. Det fortæller den tekniske direktør, Claus Mogensen, til TV Midtvest.

- Vi blev kontaktet i tirsdags, inden statsministeren i går meldte ud, at alle mink skulle aflives. Der sagde vi pænt nej tak. Vi er godt nok godkendt til at brænde farligt affald af, og det kan vi godt gøre med op til ti pct. af det, vi kører igennem. Men det skal sorteres ud i vores hal, og det er vi noget nervøse for, hvordan vi skal håndtere, siger Claus Mogensen.

Har kun prøvet at brænde skinker

Helt konkret er det ikke noget problem for anlægget at modtage de døde mink, men problemstillingen kommer efterfølgende, når dyrene skal brændes. Værket har ingen erfaring med at brænde dyrene af.

- Det er ikke noget, vi har gjort ret meget i. På et tidspunkt skulle vi brænde nogle skinker af, som skulle destrueres. De gik relativt rent igennem ovnen uden at blive brændt af, så vi har ikke nogen erfaring i at brænde dyr eller større ting af, forklarer Claus Mogensen.

Problematikken ligger derfor for direktøren i, hvilken tilstand de brændte mink ville komme ud i, hvis de skulle igennem systemet.

Her vides det nemlig ikke, om dyrene kan blive brændt helt, eller om der stadig vil være noget tilbage, som kan være en smittekilde for biogasanlæggets medarbejdere. For nu har værket sagt nej til at brænde dyrene af, men det er ikke sikkert, at de overhovedet har et valg i sidste ende, hvis de igen bliver spurgt.

Affaldsenergi-anlæg klar til at modtage mink

Aflivning af op mod 17 millioner mink skaber i det hele taget behov for sikker affaldsbehandling af de aflivede dyr. Affaldsenergisektoren er klar til at hjælpe med at løse opgaven og samarbejde med myndighederne om eventuelt nødvendige dispensationer og godkendelser, lyder det fra Dansk Affaldsforening.

Flere affaldsenergianlæg i blandt andet Nordjylland og på Fyn er i dialog med myndighederne, og går efter planen i gang allerede i dag med at miljøbehandle de aflivede mink – i første omgang kun de smittefrie mink. De energiudnyttes og omdannes til elektricitet og fjernvarme.

Situationen er langtfra business-as-usual for anlæggene. Der må i udgangspunktet højst gå 24 timer, fra minkene er afleveret på affaldsenergianlæggene, til de reelt er destrueret. Flere kommunale affaldsenergianlæg er nu i standby-beredskab de kommende uger til at modtage døde mink.

Fordi mink er avlet til pelsproduktion, har de stort fedtindhold, hvilket giver høj brændværdi. Et ton mink forventes at svare til ca. to ton almindeligt restaffald. 

ka