DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger

Kommunal klimakamp:
Busser kører på el, og institutioner sparer på varmen

Sidste uges klimainitiativer rummer også klimarigtige gadelys i Ishøj og Ikast-Brande samt klimasamarbejde om transport, bolig og indkøb mellem kommunen og boligforeninger i Aalborg.

Sidste uge bød på fire kommuner, der nu sætter strøm til samlet 13 bybuslinjer. Movia oplyste, at Albertslund, Glostrup, Lyngby-Taarbæk og Næstved kommuner har besluttet at omstille dele af deres busdrift til el, så yderligere 34 af Movias busser vil køre på el fra 2022. 

Movias mål er, at alle busser i hele den sjællandske geografi kører fossilfrit inden 2030 - heraf mindst halvdelen på el. Og omstillingen giver da også pote i CO2-regnskabet, hvor udskiftningen af alle busserne på de 13 buslinjer medfører en årlig reduktion på 1.700 tons C02, 5,5 tons NOx og 33 kg partikler.

I Ishøj er kommunens gadelys ved at blive udskiftet med nyt, mere moderne LED-lys. Inden nytår skal over 4.000 gadelamper være udskiftet og moderniseret, oplyser kommunen. Det giver en CO2-reduktion på omkring 290 ton – eller hvad, der svarer til 215 husstandes årlige elforbrug.

I Ikast-Brande tager man nu i samarbejde med energiselskabet Aura fat på at skifte de sidste 5.600 armaturer til LED - hvilket giver en besparelse på 125 ton CO2.

Den nye indkøbsstrategi fra regeringen er også netop søsat - og får kritik fra Rådet for Grøn Omstilling for ikke at være ambitiøs nok. Og for ikke at stille krav til regioners og kommuners indkøb.

I Region Syddanmark viser en Energi- og Miljøredegørelse, der for første gang er udkommet i en halvårlig udgave, at regionens samlede energiforbrug er faldet 3,4 pct. i årets første seks måneder, og det skyldes blandt andet varmebesparelser på de sociale institutioner.

Det er lykkedes regionen at nedbringe sit samlede energiforbrug med 3,4 pct. i forhold til 2018. Dermed er regionen kommet godt fra start i forhold til ambitionen om, at der skal skæres 5 pct. af energiforbruget i 2022. 

Halvårsredegørelsen viser også, at regionen i årets første seks måneder har reduceret sin CO2-udledning med 14,7 pct. sammenlignet med 2018. Det resultat kan regionen dog ikke selv tage æren for, da det i hovedtræk handler om at en større andel af den nationalt indkøbte strøm er produceret fra vedvarende kilder.

I Aalborg ser kommunen en god strategi i at gå i klimasamarbejde med boligforeningerne - indti videre tre med over 16.000 lejeboliger. Et klimapartnerskab mellem den almene boligforening Plus Bolig, Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning skal reducere boligforeningens udledning af drivhusgasser som et led i en større indsats for fremtidens bæredygtige boliger.
 
Plus Bolig administrerer omkring 3.800 lejeboliger og vil blandt andet indføre genbrugsordninger og løbende forbedre affaldssorteringen for beboerne, udarbejde grønne regnskaber for CO2-udledningen, optimere ressourceforbruget ved renoveringer og undersøge muligheden for at etablere alternative energikilder.

Med klimapartnerskabet forpligter Plus Bolig sig til at bidrage til det nationale mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 i forhold til 1990 - og kommune hjælper til - blandt andet med en plan for at reducere energiforbruget fra boliger, transport og indkøb. Rådmand Lasse Olsen (EL) kalder aftalen unik for Aalborg.  


 


 
 AU-forsker